Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Elfogadta a fenntartó a Refi éves beszámolóját

Szeptember 10-én elfogadta a Békési Református Egyházközség igazgatótanácsa, valamint presbitériuma a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2019/2020. tanévéről szóló beszámolót.

2020.09.21.


Image

Az egyházközség elnöksége közölte: az intézmény féléves és év végi beszámolókat tesz le a fenntartó testület asztalára, amely a különböző intézményegységek részletes anyagait tartalmazza. A mindegy száz oldalas dokumentum indoklási részét Palatinus Pál igazgató jegyzi.

Az igazgató arról számolt be, hogy a tanév során 111 tantermi és 70 tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti tanítási nap volt. Az éves munka a tanév elején elfogadott munkaterv szerint zajlott. A kiemelt nevellsi-oktatási célok között megemlíthetjük az egyéni példamutatáson alapuló, református keresztyén értékek alapján végzett nevelő-oktatató munkát, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését, a tanulmányi munka erősítését, a kötelességek folyamatos ellenőrzését, a változatos módszertani eljárások alkalmazását. Ezen kívül a külső partnerekkel folyamatosan ápolták a kapcsolatokat és támogatták a pályaorientációt és a tehetséges tanulók versenyeztetését. A tanévet 742 tanulóval zárta az intézmény. Az 1-2. évfolyamon az értékelt tanulók fele kiválóan, 39%-a jól teljesített. Az általános iskolai felső tagozat tanulmányi átlaga 4,2 volt, a gimnazisták 4,23-as átlaggal zártak. Az igazgató a beszámolójában kitért a digitális oktatás értékelésére, valamint a nyári tanulói felügyelet megoldására is.

A beszámolót mind az igazgatótanács, mind a presbitérium egyhangú igennel fogadta el.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu