Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Erasmus+ a Szegediben

Erasmus+ a Szegediben

2024.07.03.


Image

Erasmus+ a Szegediben

Kedves Látogató!

Ezen az oldalon a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2024-1-HU01-KA122-SCH-000221911 számú köznevelési mobilitási pályázatáról tájékozódhat, amely

az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg

 

Erasmus+ 2024

A ma lehetőségeinek kihasználásával a holnapra készülünk

By taking advantage of today's opportunities as we are preparing for tomorrow

Elnyert összeg: 49 121 EUR

 

Amiért pályáztunk:

Tantestületünk nyitott a módszertani megújulásra, új tapasztalatok szerzésére, azok továbbadására. Egyben diákjainknak is példát kívánunk mutatni arra, hogy mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás. Újabb és újabb lehetőségeket kívánunk nyújtani a nálunk tanuló diákoknak társadalmi, kulturális, környezeti, nyelvi és digitális ismereteik bővítésére. Jelen projekt még színvonalasabb, még jobb munkára késztet bennünket.

Reasons for the grant/What we applied for:

Our teaching staff is open to methodological innovation, acquiring new experience and passing them on. With the help of the project, we would like to set an example to our students how significant life-long learning is. We aim to provide more and more opportunities for our students to expand their cultural, social, environmental, linguistic and digital knowledge.This grant motivates us to strive for even higher quality and better work.

Céljaink:

Szeretnénk kialakítani szakmai együttműködést iskolákkal, diákcsere programokban részt venni, szakmai látogatásokat megvalósítani, kulturális, nyelvi, digitális ismereteinket bővíteni, módszertanilag megújulni, valamint az Erasmus hálózat részévé válni.

Egyidejűleg szeretnénk befogadóbbá válni a társadalmi, vallási és kulturális helyzetből adódó különbségekre, mind a tanárok, mind a diákok körében kialakítani a környezettudatos gondolkodást és aktívabb szerepvállalást a fenntarthatóságban.

Our aims:

We are to establish our professional collaboration with schools, organise student exchange programs, professional visits, expand cultural, language and digital knowledge, renew methodologically and participate Erasmus network.

Our aim is to be more inclusive towards differences arising from social, religious and cultural situations, diverse intellectual and physical abilities and to cultivate environmentally conscious thinking and to play a more active role in sustainability.

Eredmények, amit a projekttől várunk:

Szeretnénk, ha diákjaink nyitottabbá válnának új ismeretekre (nyelvi és digitális) és motiváltabbá saját ötletek megfogalmazására és kivitelezésére.

Célunk, hogy pedagógusaink módszertani tárháza bővüljön, beépüljön tanórai és tanórán kívüli tevékenységekbe, az új módszerek elérhetővé váljanak a kollégák számára, ezzel is javítva iskolai eredményeinket és a sikeres beiskolázást.

Emellett szeretnénk kialakítani a környezettudatos és fenntartarthatóbb életmódra való törekvést.

Results we expected from the project:

We are to encourage our students to become more open to new skills (linguistic and digital) and to be more motivated to express their own ideas. Our aim is to expand the methodological repertoire of our teachers, integrate it into both classroom and extracurricular activities, make new methods accessible to colleagues, thereby improve our school results and contribute to successful enrollment. In addition, we aim to foster an environmentally conscious mindset and a sustainable lifestyle.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: csillagfurt@refibekes.hu

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu