Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Munkatársaink


Szánthó Albert utcai telephely

 

Pedagógusok:

 

Vég Gábor, általános iskolai intézményegység- vezető, igazgatóhelyettes


 

Arató Tamás természettudomány

Földesi Magdolna, magyar

Gyaraki László Zsolt, testnevelés

Hidvégi Katalin angol

Katona Márta iskolapszichológus

Kindli János, rajz,hon és népismeret

Salamonné Pikó Petra, angol,történelem

Pilán Viktor, matematika

Pocsai Csilla pedagógiai asszisztens

Sasné Felföldi Anikó, angol, történelem

Szász Imréné, matematika,kémia

Szászné Sas Hajnalka hittan

Szegő Edina Zsófia, továbbtanulás és ifjúságvédelem

Szeverényi Valéria, technika, napközi

Tóth Norbert ének-zene, napközi

Turi Enikő, magyar

Vér Ferencné, ének-zene, digitális kultúra

Vég Gábor, kémia

Vida János, testnevelés

 

Technikai dolgozók:

 

Csapó Anita 

Csapó Imre, karbantartó

Katona-Gyarmati Tünde, iskolatitkár

Mészáros Imréné, konyhai dolgozó

Sebestyén Ágnes, pénztáros

Sós Lajosné

Tokaji Attila, porta

 

Petőfi utcai alsó tagozat

 

Pedagógusok:

 

Gion Márton, munkaközösség vezető

 

Balogh Csilla

Belleli Julianna Gizella

Csonka Jánosné

Gyarakiné Tomasovszki Janina

Horváthné Kőrös Anikó

 Tóthné Kis Alexandra

Kutyik Ilona Edit

Mészáros Gáborné

Olasz Bernadett

Hanczár Mónika

Molnárné Sas Sarolta

Szűcsné Öreg Erika

 Sztraczinszki Andrea

 

Technikai dolgozók:

 
Farkas Ildikó

Kasra Salim

Székely Sándorné

Vas Istvánné


Rákóczi úti telephely

 

Pedagógusok:

 

Fekete Józsefné, munkaközösség vezető

 

 Baricsa Lajosné

Dr. Juhászné Petrás Zita

Horváthné Barta Ildikó

Kovács Andrea

Ladányi Anita

Nagy Andrea

Petneházi Eszter

Székely Edit

Tóth Norbert

 

Technikai dolgozók:

 

Komárominé Balla Edit

Kovács Gusztáv

Török Ágnes

Turzó Zoltán Károlyné

 

 

Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu