Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Aranygyűrűs pedagógus díj

A Békési Református Egyházközség a kiemelkedő pedagógiai munkát végző kollégáit az "Aranygyűrűs pedagógus" díjjal ismeri el.

2022.10.25.


Image

Aranygyűrűs Pedagógusa

Fekete Józsefné

Méltatás

 

Fekete Józsefné Marika tanítói munkáját 1980 óta példátlan erővel, kitartással, szorgalommal, pontossággal végzi. Megnyugtató, derűs személyisége, munkabírása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, gyermekszeretete példamutató.

A munkában eltöltött évtizedei alatt gyermekek százait kísérte az írás-olvasás, számolás megtanításától a felső tagozat megkezdéséig. Alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként régóta tevékenykedik, segíti a kollégái, illetve a vezetés munkáját. A tanítóképzős hallgatók szakmai gyakorlatának vezetése, a pályakezdő pedagógusok mentorálása több alkalommal is feladata volt, melyet lelkiismeretesen, tudásának, tapasztalatának átadásával, példamutatóan végzett. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan szakvizsgás képzéseken vett részt.

A Tolnainé féle olvasástanítási módszer kipróbálásában, annak népszerűsítésében is bázisintézményi feladatokat látott el. 

1987-nen kiemelkedő szakmai munkájáért miniszteri dicsértben részesült.

A 2000-es évet követően több pályázat megírásában, megvalósításában, illetve iskolánk helyi tanterveinek létrejöttében is közreműködött.

2006-ban jeles képviselője volt a kompetencia alapú oktatás szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület megvalósításának és népszerűsítésének. Számtalan bemutatóórát és előadást tartott városunk alsó tagozatos tanítóinak! Mindennapi munkája mellett nagy figyelmet fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére. Nagyon sok tanulót készített fel városi, megyei, országos tanulmányi versenyre, az ott elért eredményekkel iskolánk hírnevét öregbítette.

A tanulásban lemaradt gyermekek felzárkóztatása is szívügye a mai napig is!

2015-ben minősítő vizsgára jelentkezett. Portfólióját, látott óráit sikeresen, 100 %-san teljesítette.

2016-ban közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

2012 óta intézményegység-vezető helyettes munkakört is ellát.

 

Gazdag életpályája, színvonalas szakmai munkája alapján méltán megérdemli az „Aranygyűrűs pedagógus” díjat.

 

 

 

Aranygyűrűs Pedagógusa

Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina

Méltatás

Békési illetőségű, középiskolai magyartanár.

A békési Szegedi Kis István Gimnáziumban tett érettségije után a József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán folytatta tanulmányait. 2004-ben — az átszervezések folytán  az akkor már Szegedi Tudományegyetem címen működő intézményben kapta kézhez magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár diplomáját. Azt, hogy állhatatos, kitartó, hosszú távú versenyző, már szakdolgozatának írása és megvédése során bebizonyította komoly harcok megvívása révén.

Szakdolgozati témának tudniillik annak a Wass Albert írónak bemutatását választotta, akit a szocializmus időszakában Magyarországon több évtizedre betiltottak. A rendszerváltást követő időszakban senki nem akadt az akkori Magyar Irodalom Tanszéken, aki elvállalta volna a szakdolgozat opponensi feladatait. Hogy szakdolgozatát beadhassa, és lediplomázhasson, neki akkor külső szakértőt kellett keresnie. Megtette.

Diplomája megszerzése után régi almamáterében kezdett tanítani, s mind a mai napig ragaszkodik szeretett gimnáziumához.

2017-ben a Kodolányi János Főiskolán, mentorpedagógus szakterületen pedagógusszakvizsgát tett. Egy évvel később ugyancsak a Kodolányi János Főiskolán szakvizsgázott pedagógus képesítése mellé közoktatási vezető diplomát szerzett kiváló minősítéssel.

Munkájában célratörő, precíz és következetes. Ugyanezen erényeket várja el tanítványaitól, kollégáitól és mindazon embertársától, akivel kapcsolatba kerül. Ugyanakkor rugalmas, emberséges, párbeszédre törekvő kolléga.

Következetességének, munkabírásának sok szép eredménye született. Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina érte el a magyar munkaközösségen belül tanítványaival a városi, megyei és országos versenyeken a legtöbb dobogós vagy dobogó közeli helyezést, hozott el különdíjat, ért el ezüst vagy bronz minősítést.

 

Néhány versenyeredmény álljon itt igazolásképpen:

-          Magyar nyelv OKTV országos döntő 6. hely

-          Lotz János helyesírási és szövegértési verseny országos 2. hely és megyei döntő

-          Kazinczy országos kiejtési verseny: különdíj

-          Implom József országos helyesírási verseny: ezüst minősítés és megyei 1. hely

-          Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntő

-          Megyei szónokverseny, ezüstérem.

-          Számos iskolai, városi, megyei szavalóverseny, Sinka István szavalóverseny, Arany János balladamondó verseny

 

 

Többször volt osztályfőnök, tanítványaihoz szeretetteljes, de felelősségtudattal járó következetesség fűzi, fűzte. Kedvükért a tréfára, sőt még filmszerepre is hajlandó volt a Szegedi Kis István napokon. Diákjait nem csak a tanórákon ismeri meg, hanem az általa szervezett szabadidős programokon és osztálykirándulásokon is.

Több éve vezeti az osztályfőnöki munkaközösséget, szervezi az áhítatok tanulói szolgálatát, valamint az ünnepségek magyar munkaközösséget érintő szerepléseit. Az osztályfőnökök munkáját nagyban megkönnyíti azzal, hogy szaktanárként segítséget nyújt a műsorok összeállításában és kivitelezésében. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként mindenben segítségére van az osztályfőnököknek. Bármilyen kéréssel fordulnak hozzá, igyekszik azt a vezetőség felé közvetíteni, mindig szem előtt tartva a kollégák és a diákok érdekeit.

A Wass Alberttől tanult kiállás jellemzi nemzeti értékeink védelmében is. Mindig számíthatnak/számíthatunk rá a kultúra, a szép szó, a megmaradás felelősségteljes képviseletében. A Püski Sándor Városi Könyvtár rendezvényein rendszeresen megjelenik tanítványaival.

Nagy ügyszeretettel állt mindig a magyar napok mellé, ahol kamatoztathatta kreativitását, jó munkaszervező képességét, részletekbe menő precizitását.

Megbízható segítség volt három olvasáskonferencia megszervezésében és a Békés-tarhosi Zenei Napok keretén belül megrendezett Szép magyar beszéd kurzus alkalmain, Tarhoson.

Ha a helyzet úgy kívánja, személyiségétől távol álló feladatokat is felvállal kollégái iránt tanúsított megbecsülésből, de inkább visszahúzódó alkat. Halk szavú, szerény, hozzászólásaiban megfontolt. Kollégáival empatikus, róluk mindig a megbecsülés hangján szól.

„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!”

(4Móz 24-26)

 

 

Gazdag életpályája, színvonalas szakmai munkája alapján méltán megérdemli az „Aranygyűrűs pedagógus” díjat.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu