Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Hamarosan lelkészt választanak a reformátusok

Advent első vasárnapján szavaz a békési reformátusok gyülekezete arról, hogy megválasztja-e lelkipásztorának Molnár Máté eddigi beosztott lelkészt.

2021.11.15.


Image

Mint ismeretes, a református gyülekezetet 27 éven át Katona Gyula vezette, aki sok közegyházi tisztséget is betöltött: volt esperes (az egyházmegye vezetője), a zsinat (az egyházi parlament) tagja, valamint a helyi református iskola igazgatótanácsának elnöke. Az egyházközség presbitériuma nyáron úgy döntött, hogy Katona Gyula helyére nem kíván nyílt pályázatot kiírni, hanem Molnár Mátét hívja meg a tisztségre. A hosszadalmas bürokratikus eljárás végén november 28-án, advent első vasárnapján az istentisztelet után választói közgyűlésre kerül sor, ahol a gyülekezet igennel vagy nemmel válaszol arra a kérdésre, hogy elfogadja-e az ifjú jelöltet. Molnár Máté ugyan nyolc éve Békésen szolgál, de az egyházi törvények értelmében november 14-én bemutatkozó prédikációt kellett tartania a vasárnapi istentisztelet keretében. Az igehirdetésében Pál apostolnak a Timótheushoz írt 2. levele 3. és 4. fejezete versei alapján arról beszélt, hogy amikor Isten elhívta a lelkészi szolgálatra, akkor ezek a bibliai szakaszok érintették meg, de innen hangzott a lelkészi szentelési igéje is. Az istentiszteleten hivatalból jelen volt Demeter Ottó esperes és Markó István egyházmegyei gondnok is. Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu