Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

2021-2022-es tanév kiváló pedagógusai

Elismerést kapja az év kiváló óvodai dolgozója, általános iskolai tanára/tanítója és középiskolai tanára

2022.10.25.


Image

Farkas-Piskoty Boglárka az óvodapedagógusi diplomája átvétele után szülőfalujában, Kázsmárkon dolgozott. 2011 tavaszán Békésre költözött, ahol férje már kántorként dolgozott a református egyháznál. Ekkor a Jantyik utcai óvoda fenntartását átvette a református egyház és az esperes úr állást ajánlott neki az óvodában.  Elfogadta a felkérést, és 2011.szeptember 1-től a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jantyik utcai óvodájában kezdett el dolgozni óvodapedagógusként.

Az új helyen, új kihívások várták. Több évtizede a pályán dolgozó összeszokott nevelőtestület tagja lett. Segítette a keresztény szemlélet jelenlétét az óvodában.

A hitéleti nevelés megtartására kértek fel az óvodánkban, ezért még 2012 nyarán Vasárnapi Iskola egy az Óvodások Evangéliumi tanítása című tanfolyamát elvégezte, így azóta is sok bibliai történettel, keresztény gyermekénekkel, mondókával ismerteti meg óvodásainkat. Gyermekkora óta hívő, templomba járó emberként igyekszik a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a történeteket átadni, a kicsik lelkére olyan hatással lenni, hogy eljussanak ők is a hit útjára.

Az akkori óvodavezető a hitéleti foglalkozás megtartása mellett a Német nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra, és a gyerekekkel a programokon való részvételre kérte föl Boglárkát. Ezért frissítette német nyelvtudását és sokféle német mondókát, énekes játékot gyűjtött, amit a gyerekekkel elő is adott a német rendezvényeken.

Kolléganője indíttatására, óvodánk számára megfelelő, minden műveltségtartalmat megjeleníthető, nevelési attitűdjeinket magába foglaló, rendszerbe épülő csoportnapló elkészítésére vállalkozott. Az elkészült naplót a Menedzser Praxis Csoportnapló író pályázatára is beküldte, ahol első helyezést ért el. Az általa összeállított csoportnaplót használjuk azóta is óvodánkban, immár elektronikus formában.

2021-ben a Református egyház felkérésére az óvodánk vezetője lett, s ezzel egy időben elkezdte tanulmányait a Debreceni Református Hittudományi Egyetem.  Közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga képzésén. A képzés jelenleg is tart.

Mindemellett Boglárka a csoportjában, mint óvó néni is helyt áll, hiszen kolléganőjével ketten tanítgatják a Manócska csoportos gyerekeket. Az óvodában következetes nevelési attitűdöt képvisel. Igyekszik szeretetteljes, nyugodt, légkört kialakítani, ahová szívesen jönnek a rábízott gyermekek.

Mindemellett óriási szerepet vállalt az újonnan épülő Csillagfürt Református óvoda építési munkálatainak folyamatos felügyeletében, a megtervezett feladatok határidejének betartatásában, az óvoda átköltözésének megszervezésében. Természetesen ebben a feladatban az óvoda dolgozói és a szülők maximálisan segítették, de ez így is hatalmas feladat volt, amiben Boglárka alaposan helyt állt.

Munkáját igyekszik hitvallása szerint végezni:

„A hangodat kedvességre, a füleidet megértésre, a kezeid támogatásra, az elmédet igazságra, a szívedet szeretetre használd!”

 

 

 

Horváthné Kőrös Anikó 1994-től intézményünk tanítója, amikor az általános iskola is visszakerült az egyház tulajdonába, Közel 30 éve meghatározó tagja tantestületünknek, aki a „kezdetektől” neveli-oktatja a rá bízott gyermekeket. Az otthonról hozott keresztyén értékrend szerint éli életét az iskolában és a családja körében is.

Az évek során mindig fontosnak érezte, hogy tanulói változatos kulturális élményekkel is gazdagodjanak. Szoros kapcsolatot ápol a békéscsabai Jókai Színházzal, osztályaival minden évben bérletet váltanak a gyermek előadásokra.

A Weöres Sándor-centenárium alkalmából életre hívott Bóbiták Serege programmal a Békéscsabai Jókai Színház az országban elsőként írt ki színjátszó pályázatot hat és tíz év közötti gyerekek részére 2014-ben, Anikó az akkori osztályával a Macskaindulót adták elő, nagy sikerrel.

A városi Püski Sándor Könyvtár visszatérő vendégeiként tanulóival megszeretteti az olvasás élményét, valamint a könyvtár által szervezett programok állandó résztvevője. Városi rendezvényeken aktív szerepet vállal műsorokkal, előadásokkal. Számos helyi, megyei, országos tanulmányi versenyen ért el kiemelkedő eredményeket tanítványaival.

Évek óta a tiszakécskei Országos Református Mesemondó Versenyre való nevezést, az ezzel járó szervezési feladatokat is lelkiismeretesen ellátja.

Küldetésének azt tartja, hogy jó hangulatban, családias környezetben, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve töltsék el az iskolai élet mindennapjait.

Az egyik legnagyobb visszaigazolás Anikó számára, hogy felnőtt tanítványai visszatérő vendégek nála egy kis beszélgetésre, tanácskozásra. Kedves személyiségével, humorával színt visz a közösség mindennapjaiba.

 

Egyik kedvenc idézete:

„Az iskola olyan hely legyen, ahova szívesen megy a gyerek, mert élvezi az ottlétet... ”

 (Molnár József)

 

 

D.Nagyné Kecskeméti Nóra a pedagógus pályáját 2002-ben kezdte meg a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban angol-német szakos középiskolai tanárként. Tudatosan és folyamatosan képezi magát, ezzel is elérve, hogy az idegennyelv oktatás területén is korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzen. Óráira a jól szervezettség és a változatos munkaforma alkalmazása jellemző. A kommunikatív nyelvoktatás élharcosa és egyben az intézmény idegennyelvi munkaközösségének vezetője. Munkája során folyamatosan törekszik arra, hogy minden tanulója sikeres legyen.

Pedagógusi munkáját példátlan erővel, kitartással, szorgalommal és pontossággal végzi. Az elmúlt években számos középiskolai diákot készített fel angol nyelvből sikeres közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgára hozzásegítve őket a felsőoktatásba jutáshoz. Tanulói között minden évben szép számmal vannak sikeres előrehozott érettségi vizsgával rendelkező diákok. Mindennapi munkájában a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekszik.

A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag felkészült, elkötelezett egyénisége. Hitvallása, hogy a pedagógus munkája a diákok sikerén, eredményein keresztül válhat eredményessé. A szakmai ismeretek átadásán felül, az emberi értékek közvetítését is elsőrendű feladatának tartja. A tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkarolását, segítését mindig is elsődleges feladatai közé sorolta. Munkáját a feladatokkal való azonosulás, a szakmai felelősségvállalás jellemezi. A nevelésben a következetességet, a példamutatást és a másik ember elfogadását tartja igazán fontosnak. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a diákok és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi.

Szívügyének tekinti, hogy diákjai a tanórákon elsajátított ismereteken túl, megismerkedjenek kulturális és történelmi örökségeinkkel, így rendszeresen pályázik a Rákóczi Szövetség által meghirdetett programokra. Személyes példamutatásával motiválja diákjait, hogy részt vegyenek a Püski Sándor Könyvtár rendezvényein és a budapesti Operakalandon.

Elkötelezett tagja az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének. Munkájával segítik az egyesület levelezését, a szervezet vezetőségi tagjának is megválasztották. Többek között az ő munkája révén is vált országosan ismert szervezetté a békési egyesület. Kezdeményezésére évente 10-12 tanulót juttatnak el Bécsbe az ausztrál nagykövetségre, valamint az ott szervezett ünnepségre. Ezeken a látogatásokon, amelyekhez városnézés is kapcsolódik, megmutatkozik az idegenvezetői vénája is. 

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a diákok érdekeit tartja a legfontosabbnak.

Követendő mintát mutat kollégáinak szakmai felkészültségével, következetességével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu