Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Gyermek Közösségi nap - Óvoda

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 óvodai alprojekt keretében megvalósuló program.

2020.09.14.


Image

Jézus Kezéből

 

A járvány miatt, tavasszal elmaradt rendezvény pótlása.

A rendezvény témáját az augusztus 20. (államalapítás, új kenyér elkészülése) ünnep szolgáltatja.

Az Isteni gondoskodásnak köszönhetjük életünket, nemzetünket, hogy ennyi időn át megőriztetett népünk.

A kenyér maga az „élet”, melyet „Jézus Kezéből” kapunk - ezért választottuk a fent említett címet rendezvényünknek.

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt keretén belül megvalósuló gyermekközösségi napunk célja, hogy óvodák gyermekei a projekt céljaira irányuló, a tematikus, szervezett intézményi tevékenység hátránycsökkentő elemeit kiemelő közösségi élményben részesüljenek.

További célunk, hogy a gyermekek és a szülők bevonásával az esemény élményt nyújtson.

Érvényesüljön az intézmény esélyteremtő, befogadó szerepe és hátránykompenzációs képessége, a szocializációs folyamatok megerősítését célzó differenciált tevékenységek valósuljanak meg.

A szociabilitás fejlesztésének hatékony színtere ez a közösségi nap, itt megvalósulhat az együttéléshez szükséges normák, szabályok, értékek közvetítése, az egyéni és a társas kompetenciák fejlesztése, fejlődése, a gyermek társas szükségleteinek kielégítése.

20230. 08. 27. A Közösségi nap programja

Nagy örömünkre szolgált, hogy az intézményünk fenntartó képviseletében:

Katona Gyula esperes Úr személyében, és az intézmény igazgatója: Palatinus Pál Úr is megtisztelte rendezvényünket.

Közös áhítat: Farkas-Piskóty Boglárka és Péter Enikő

(Mk 6,30- 44) példázaton keresztül, rávilágított életünk mozgató erejére, kinek köszönhetjük az ételt, a minden napi kenyerünket, és hogyan kell bánnunk embertársainkkal. Hálát adtunk az Úrnak a szép napért, amelyiken együtt lehetünk.

Bábozás: az óvodapedagógusok saját készítésű bábokkal adták elő a történetet.

Öt kenyér és két hal

(Mk 6,30- 44) példázaton keresztül, bábozás formájában mutattuk be az Isteni gondoskodást. Isten számára nincs lehetetlen, ötezer embert látott vendégül, úgy, hogy megsokszorozta az ételt.

Közösségi játékok állomásonként:

  • Kiskenyér készítése: Kiss Brigitta óvodapedagógus vezetésével

A gyerekek lisztet szitáltak, kevertek, gyúrtak, formázták a kis kenyérkéket. Ezeket kisütöttük, nemzeti színű szalaggal átkötöttük és hazavitték a gyerekek, illetve meg is kóstolták.

  • Jantyik ovi hajója- zászló készítés és horgászos játék: Lujberné Fehér Ágnes óvodapedagógus vezetésével

Tenyérnyomattal, fehér lepedőre (zászló) készítették el a gyerekek. Közben a hajóról horgászni lehetet a halacskákat.

  • Lisztes lufi készítése: szabó-Veress Kinga óvodapedagógus vezetésével

A gyerekek lisztel töltötték meg a lufit, melyre ezután filctollal arcot rajzoltak, bekötötték a száját - így lett formázható kis lufi fejük, melyet hazavihettek.

  • Ugri- bugri: mozgásos játék (aratás, sütés témakörében): Péter Enikő óvodapedagógus vezetésével

A mozgásos játékban, „lisztes zsákokkal” egyensúlyoztak, „köveken”ugráltak, „patakon keltek át””malomba” hordták a „gabonát”- mind egy-egy mozgást utánozva a gyerekek.

  • Képalkotás: hal, kenyér, stb. formák készítése búzadara szórással: Csécsei Szilvia óvodapedagógus vezetésével

Az előre rajzolt formákat a gyerekek ragasztóval bekenték, erre szórták a búzadarát, így hozták létre a képet, melyet haza vihettek.

  • Tészta nyaklánc fűzése: Bányai Katalin, pedagógiai asszisztens vezetésével

Színes száraz tésztát lehetett felfűzni zsinórra, így készültek a nyakláncok, karkötők, melyeket hazavittek a gyerekek.

  • Puzzle, kép kirakó: Farkas-Piskóty Boglárka óvodapedagógus vezetésével

Az aratás, kenyér készítés sorrendiségét lehetett kirakni a gyerekeknek. Volt puzzle is, mellyel a bibliai történet képeit lehetett kirakni.

Hálaadó közös imádsággal zártuk a napot: Péter Enikő óvodapedagógus vezetésével

Imádságban, megköszöntük a Jó Istennek gondviselő szeretetét, az együtt töltött élményekértKapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu