Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Több ponton módosultak a református intézmény alapdokumentumai

Szeptember 13-án tartott igazgatótanácsi és presbitériumi ülést a Békési Református Egyházközség. Az ülésen több alapdokumentumban módosítást hajtott végre az intézmény – tudtuk meg Palatinus Pál igazgatótól.

2018.09.21.


Image

Az intézményvezető elmondta: a módosítások a munkaközösségek és az iskola vezetőinek javaslatait tartalmazzák. Módosítani kellett a pedagógiai programot, amelybe többek között bekerült, hogy a felső tagozat témanapjai az adventtől karácsonyig, a tavaszi témanap, valamint a Nemzeti Összetartozás Napja. Minderre a pályázatok miatt van szükség. A házirend módosításai között szerepel, hogy a Szegedi Kis István emlékérmet annak a végzős gimnazistának lehet odaadni, aki a gimnáziumi tanulmányok utolsó négy évében kitűnő vagy jelen eredménnyel, vagy kimagasló tanulmányi előmenetellel és közösségi tevékenységgel büszkélkedhet. Módosult a Szegedi Kis István Református Gimnázium Kiváló Sportolója Emlékérem elnevezése: ezen túl a „Szegedi Kis István Református Gimnázium Jó Tanulója, Jó Sportolója Emlékérem” a neve. A fegyelmi eljárások során is módosított eljárásrendet vezettek be az intézményben. Az öltözködéssel kapcsolatos vita után a kérdésben a végső döntést az egyeztetéseket követően hozzák meg a grémiumok. A szervezeti és működési szabályzat módosítása főként a helyettesítések pontosítását és a be nem töltött általános igazgatóhelyettesi feladatkörök szétosztását célozta. Palatinus Pál igazgató elmondta: a jövőben ismét be szeretné tölteni a posztot, amelyre hamarosan belső pályázatot ír ki és kikéri a tantestület véleményét is az esetleges jelöltek személyével kapcsolatban.

A presbitérium mindezeken túl meghallgatta és elfogadta a SZKIRG első féléves gazdálkodásáról szóló jelentést, amelynek előadója Kis Eszter volt. Elhangzott: az intézmény gazdálkodása stabil, a kiadások és bevételek teljesülése időarányos.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867