Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

„Természetes” irodalom címmel tartott előadást Pikó Imre

Amint az Herman Ottó műveiből egyértelműen kitűnik: Az ismeretterjesztő irodalom és a szépirodalom a természetleírásokban találkozik. A fenti mondat volt a mottója a Nefelejcs irodalmi körben elhangzott „Természetes” irodalom c. előadásnak, melyet Pikó Imre, a Püski Sándor Városi Könyvtár informatikus könyvtárosa tartott a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban.

2019.02.08.


Image

Sokan voltak kíváncsiak az előadásra, pótszékeket is kellett behozni, hogy mindenki le tudjon ülni. Örömteli volt látni ezt a nagy érdeklődést, mely egyszerre szólt a témának és az előadó személyének.

Igen jól felépített, átgondolt és komoly tényanyaggal alátámasztott előadást hallhattunk. Az egész előadást áthatotta az a felelősségérzet, amely az ember természethez való viszonyát, s így a teremtett világhoz való viszonyának tisztázását is kéri minden gondolkodó főtől. Mielőtt a részletekre tért volna az előadó, Szerb Antal Természet vagy táj c. írását idézte, amely filozófiai mélységet adott a témának. Az ember egyszerre része a természetnek és a társadalomnak is, kettős kötöttség szabja meg létét. Márai Sándor szerint viszont az ember végzete mégsem a természet, hanem a másik ember.

A természet tisztelete azonban létkérdés a XXI. sz.-ban. Sokkoló példával is élt az előadó. Kínában az 1960-as években Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt elnöke meghirdette a szerinte kártékony állatok elpusztítását, többek között a szúnyogét, a légyét, a verébét és a patkányét, a kínai hivatalos statisztika szerint 15 millió ember halt éhen, egyéb nem hivatalos statisztikák 45-70 millió halottat említenek, mert felborult az ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az élőlények és környezetük azon kapcsolatrendszere, amelyet egy természetes egyensúly jellemez. Az ökológiai lábnyom az élet fenntarthatóságához szükséges földterület nagyságát mutatja meg az ember természetre gyakorolt hatásának függvényében. Mértékegysége a „gha”= globális hektár.

A mai ember természetesnek veszi, hogy táplálkozásához, utazásához, otthonához, életmódjához az adott földterület kitermeli a szükséges feltételeket. De rendkívül pazarlók vagyunk. Napjainkban már szeptemberre feléljük az adott év természetes készleteit, a többi hónapban már a tartalékokat emésztjük el. Magyarország életszínvonalának fenntartásához az ökológiai lábnyom-felmérés szerint 3,2 Földre lenne szükség. De csak egy Földünk van!

Sok íróról volt szó az előadásban: Fekete Istvánról, akinek neve szinte etalon a természetleírásokban és akinek atavisztikus vonzódása volt vízhez, halhoz. Czárán Gyuláról, aki a magyar turizmus atyja. Hallhattunk Széchényi Zsigmondról, aki négy földrészen vadászott.  Hemingway-ről, az amerikai íróról és vadászról, Molnár Gáborról, aki sajnos fiatalon megvakult, s könyveit az amazonasi dzsungelről már vakon írta. Fetykó Kingáról, aki többek között ökopszichológiával foglalkozik. Szólt Hárs Mihályról, aki a Lutra c. filmet rendezte Szalkai József - Békés utolsó tradicionális halászának vidrájával, szó esett Sinka István Bor- ökrösné c. balladájáról, Robert Merle-ről, James Houstonról, Maderspach Viktorról, Kittenberger Kálmánról, hogy csak a legismertebb neveket említsem a felsoroltak közül.

A sok képpel gazdagon illusztrált, humorral is élő előadásban az irodalmi szemelvényeket Tüzes Katalin, Pikó Imre felesége tolmácsolta igen élvezetesen. Elhangzott többek között Varró Dániel Urbánus költő a virágoskertben c. verse és Wass Albert A funtineli boszorkány c. regényének egy részlete.

 

Várjuk a folytatást.                                                                                                     G. K. E.



Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu