Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Molnár Mátét választotta lelkésznek az egyházközség

November 28-án egyházközségi választói közgyűlést tartott fenntartónk a Békési Református Egyházközség, amely egyhangúan Molnár Máté eddigi beosztott lelkészt választotta meg a Békési Református Egyházközség vezetőjének.

2021.11.30.


Image

A református gyülekezet élén immár 28 éve Katona Gyula állt vezető lelkészként, aki Beszteczey Andrást követte a tisztségben. Szeptember 7-én öregségi nyugdíjba vonult, így megindult a választási eljárás. A gyülekezetet irányító presbitérium úgy döntött, hogy nem kíván nyílt pályázatot kiírni az állásra, hanem meghívással tölti be a posztot. A választás Molnár Mátéra esett, aki szeptember 15-től az intézményi Igazgatótanács elnöke és intézményi lelkész.

A választási közgyűlést megelőző istentiszteleten az egyházmegyét Koncz Zsolt Sarkad-belvárosi lelkész, valamint dr. Tóth János presbiter képviselte. Az igehirdetés szolgálatát az Ézs 63,19-64,8 alapján a sarkadi lelkész végezte, aki elmondta: Isten fel akar rázni, meg akar mozdítani. Az ünnepre készülést beárnyékolja a járvány, az emberek idegesek, nyugtalanok. Sokan meghalnak, ez felzaklatja az embert. Imádkoznunk kell a szabadításért. Megszületett és eljött értünk a megváltó. Ma is megnyílik az ég, megszólít az ige. Mindig van tovább Istennél és Istenben. Isten megszaggatta értünk az eget. A teremtő Isten eljött és megváltott bennünket. Nézzünk befele és felfele. Imádkozzunk többet és mélyebben, lássuk meg, hogy Isten „megszaggatta az eget.” Vigyük el a lángot, az örömhírt az embereknek.

 A választási eljárás lefolytatása után advent első vasárnapján a gyülekezet szavazati joggal rendelkező tagjai tartottak közgyűlést, ahol arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy elfogadják-e vezető lelkésznek Molnár Mátét. A gyülekezet tagjai ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy vezető lelkésszé választják a jelöltet. A fellebbezési időszak lejárta után, december 18-án kerül sor a megválasztott lelkész beiktatására, aki Gellén János főgondnokkal együtt, kettős elnökségi rendszerben irányítja az egyházközséget. Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu