Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny a Szegediben

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium már 2007-től rendezi meg a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt, mely országos versennyé vált.

2023.01.30.


Image

Iskolánk tanulói több éve vesznek részt ezen a megmérettetésen. Január 26-án rendeztük meg iskolánkban a megyei fordulót, ahova 4 tanuló jutott tovább. Sajnos betegség miatt 1 tanuló nem tudott részt venni a versenyen. Három tanulónk megmérettette magát: Papp Dóra 8. B, Balogh Henrietta 9. B és Pál Bence Sándor 10. B osztályos tanulók.

Az igényesen és színvonalasan összeállított szövegértési feladatok minden évben Lotz János életéről és munkásságáról szólnak. Lotz János nemzetközi hírű nyelvészprofesszor volt, aki oktatott a stockholmi egyetemen, vendégprofesszora volt az amerikai Columbia Egyetemnek, s tiszteletbeli tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Őt tekinti szellemi atyjának a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Tiszteletére ötévente emlékérmet adnak át azoknak a nem Magyarországon élő hungarológusoknak, akik a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet, vagy néprajztudomány területén tevékenykednek magas színvonalon.

Lotz János szellemi örökségét őrzi a bonyhádi verseny, melynek célja többek között a helyesírás, szövegértés, nyelvhelyesség és a gondolkodás fejlesztése a diákok körében. Lotz János munkássága azért válhatott világhírűvé, mert következetesen kutatta a magyar nyelv felépítését. Nyelvtanának sajátossága és lényege, hogy a szavak mint nyelvi jelek a formának és a tartalomnak a kapcsolatai. A „Szonettkoszorú a nyelvről” című munkája a nyelv és kultúra kapcsolatát is bemutatja, valamint a verstani rendszer ritmusszabályairól is ír. Bátran állíthatjuk, hogy Lotz János polihisztor volt, aki széles körű műveltségével, tájékozottságával méltán vívta ki hírnevét nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudományos körökben is.

Büszkék vagyunk azokra a tanulókra és pedagógusokra, akik törekednek arra, hogy iskolai teendőiken kívül fáradságot nem ismerve gyakoroltak, készültek erre a versenyre. Kíváncsian várjuk a megyei forduló eredményét.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: csillagfurt@refibekes.hu

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu