Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Bemutatkozik a SZKIRG hat évfolyamos gimnáziumi osztályának leendő osztályfőnöke

Vargáné Tuska Anita Adrien vagyok, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium angol nyelvtanára.

2023.10.27.


Image

Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat is jelenlegi munkahelyemen végeztem, így elmondhatom, hogy kötődésem az intézményhez igen szoros.

A Debreceni Tanítóképző Főiskola elvégzése után néhány évig tanítóként dolgoztam, már család (férj és egy fiúgyermek) és munka mellett szereztem meg az angol szaktanítói, nyelvtanári és bölcsész tanári diplomáimat. 2014-ben pedagógus szakvizsgát és közoktatási vezető diplomát szereztem, ezután pedagógusminősítést követően, előbb Pedagógus II, majd Mesterpedagógus fokozatba léptem.

A napi „munkám”, a tanítás mellett több éve igyekszem az idegennyelv oktatás számos területén tevékenykedni: a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, a LanguageCert Nyelvvizsga Központ vizsgáztatója, iskolai koordinátora és a Békés Vármegyei Kormányhivatal vizsgáztatója és javításvezetője vagyok az angol nyelvi emelt szintű érettségi vizsgákon.

Angoltanárként úgy vélem, hogy motiváció nélkül nincs hatékony tanulás. Célom az érdeklődés felkeltése az angol nyelv és kultúra iránt. Óráimon hangsúlyt fektetek a kommunikációra, a kor adta lehetőségeket kihasználva, interaktív módon próbálom megszerettetni, elsajátíttatni az angol nyelvet. A mai fiatalokat „körülveszi” az angol, csak meg kell találni minden tanulni vágyó számára a „megfelelő” utat. Több sikeres projektben, versenyen, színdarabban, szülők napján, angliai kiránduláson élvezhettem már a diákjaimmal töltött időt. Büszke vagyok tanítványaim sikeres nyelvvizsgáira, közép- és emelt szintű érettségi eredményeire, mint ahogy arra is, amikor egy-egy tanórán vagy tanórán kívüli eseményen jó éreztük magunkat.

A közösségformálás osztályfőnökként mindig is szívügyem volt. A jó közösség alapja a bizalom, az egymásra figyelés, a megértés, a segítség adása és elfogadása. Fontos, hogy szeretettel tudjunk egymáshoz fordulni és minden helyzetben lássuk meg a jót. Az osztálykirándulások, múzeum- és színházlátogatások, iskolai és szabadidős programok mind jó lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy életre szóló barátságok alakuljanak ki a középiskolás évek alatt.

„Hit, tudás, szeretet…”  -   Miért a hatévfolyamos gimnáziumi képzés?

A 12-13 éves gyermek nyitottabb és rugalmasabb az őt érintő változásokra (tanárok, osztálytársak, iskolaépület), mely tulajdonságok a közösségépítés alappillérei. Egymás megismerése, elfogadása, az összecsiszolódás egy folyamat, ami minél hamarabb kezdődik, annál jobb. Hat évig együtt dolgozni és közös élményeket gyűjteni sokat jelenthet minden tekintetben.

A hat évfolyamos képzésben részt vevő diákok tanulmányi eredményei kiemelkednek intézményünk osztályai közül, érettségi eredményeik, felsőfokú felvételi mutatóik is jobbak évfolyamtársaikénál. Pedagógusaink folyamatosan gyarapítják diákjaink ismereteit egészen az érettségi vizsgákig. A képzés nagy előnye az is, hogy a tanulóknak nem kell gondolkodniuk azon, hogy nyolcadik osztály (ebben a korban kevesen tudják, hogy mik szeretnének lenni) után hol folytassák tanulmányaikat. Ez a képzési forma hosszabb felkészülési időt biztosít az érettségi vizsgákra, több idő jut a gyakorlásra és a tananyag elmélyítésére. A gimnáziumban biztosított emelt óraszámú nyelvoktatás, valamint az emelt érettségi vizsgákra felkészítő fakultációk lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok közép, illetve felsőfokú nyelvvizsgát, előrehozott érettségi vizsgát tegyenek idegen nyelvekből és emelt szintű érettségi vizsgát szerezzenek bármely közismereti tárgyból.

 

Kedves Szülők!

Nagy szeretettel várom Gyermeküket leendő osztályomba, és mindent megteszek azért, hogy szeretetben, kölcsönös tiszteletben, megértésben és bizalomban eljussunk az érettségi vizsgáig.

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: csillagfurt@refibekes.hu

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu