Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Bemutatkozik a SZKIRG hat évfolyamos gimnáziumi osztályának leendő osztályfőnöke

Kovácsné Lipcsei Andrea vagyok, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium matematika-kémia szakos középiskolai tanára.

2022.12.16.


Image

Békésen születtem, itt is nőttem fel. Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat is Békésen folytattam. Érettségi bizonyítványomat jelenlegi munkahelyemen, a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban szereztem meg. (Talán pont ezért olyan fontos nekem ez az intézmény.) Középiskolai tanulmányaim utolsó évében több továbbtanulási tervem is volt, de végül a tanári pálya mellett döntöttem, mely úgy érzem, nagyon jó döntésnek bizonyult.

A szaktantárgyaim tanítása mellett évek óta osztályfőnöki teendőket is ellátok. Úgy érzem, hogy az ezzel járó feladatok teszik teljessé pedagógiai munkámat. Számomra felelősségteljes és felemelő érzés egy osztályt vezetni és az oda járó diákokat gondozni, nevelni. Legfőbb célom egy jól működő osztályközösség kialakítása és megszilárdítása, de ezt nem tudom anélkül elérni, hogy ne figyelnék oda rájuk egyénenként. A rám bízott gyermekekkel igyekszem bizalomteli légkört kialakítani, mert azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen az eredményes és sikeres együtt munkálkodás érdekében. A tanórán kívüli programok lehetőséget biztosítanak számomra a személyiségfejlesztés és a közösségformálás megvalósításához. A tanórán kívüli rendezvények közelebb hoznak diákot és pedagógust egyaránt. E cél megvalósítása érdekében osztályfőnökként kirándulásokat, közös főzéseket, csapatépítő eseményeket szerveztem és szervezek. Minden évben a szülői munkaközösséggel összefogva adománygyűjtő akciókban veszünk részt, hiszen tudjuk, adni jó. Osztályfőnökként a hatévfolyamos gimnáziumi képzés egyik legnagyobb előnyének tartom, hogy ebben az életkorban a diákok empatikusabbak, elfogadóbbak egymás és a tanáraik irányában, ezáltal sokkal közvetlenebb kapcsolatot lehet kialakítani velük osztályfőnökként is. Az igazi kamaszkor előtt sokkal könnyebb megteremteni az oda-vissza alapon működő, kölcsönös bizalomra épülő együttműködést. Véleményem szerint sokkal könnyebben, lazábban vesznek ilyen idősen egy-egy változást, gondolok itt az oktatás helyszínére, a tanáraik személyében bekövetkező változásokra és a csoport összetételét illetően is gördülékenyebb az összecsiszolódás.

Pályafutásom kezdete óta érzem, hogy a diákok számára a matematika tantárgy a „nem szeretem” tantárgyak közé tartozik. Tanóráimon arra törekszem, hogy a diákokat közelebb hozzam a matematika világához, hiszen az itt megszerzett ismeretek elengedhetetlenek a mindennapjaiban. Ennek érdekében a mai generációhoz közelebb álló digitális oktatási eszközöket használok óráimon, alkalmazom a kooperációs munkaformákat, a közösségformáló csoportmunkát. Diákjaimat évek óta sikeres közép-és emelt szintű érettségi vizsgákra készítem fel, míg a tanulási kudarcnak kitett tanulóknak felzárkóztató foglalkozást tartok.

Néhány gondolat a hat évfolyamos, „kisgimis” képzésről:

A hat évfolyamos képzésben részt vevő diákok tanulmányi és érettségi átlagukkal mindig kiemelkednek a többi osztály közül, felsőfokú továbbtanulás tekintetében sikeresebbek társaiknál. Pedagógusaink lerakva az alapokat, folyamatosan építik, bővítik a diákok tudását, ismereteit egészen az érettségi vizsgáig. Véleményem szerint a képzés nagy előnye, hogy a tanulóknak nem kell azon gondolkodniuk hetedik, nyolcadik osztályban, hogy milyen szakmát válasszanak 13- 14 évesen. Ez a képzési forma hosszabb felkészülési időt biztosít az érettségi vizsgákra, több idő jut a gyakorlásra és a tananyag elmélyítésére. A gimnáziumban biztosított emelt óraszámú nyelvoktatás, valamint az emelt érettségi vizsgákra felkészítő fakultációk lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a gimnáziumi évek alatt sikeres közép, illetve felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek és előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Egy jól teljesített érettségi vizsga, valamint a megszerzett nyelvismeret pedig útlevél a nagybetűs élethez!

Kedves Szülők! Szeretettel várom Gyermeküket leendő osztályomba, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kölcsönös megértésben és bizalomban kísérjem el őket az érettségi vizsgáig.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu