Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Az ünnep lényege röviden

A Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól Jézus Krisztus születésének napjáig, december 25-ig tartó advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyi előkészület ideje

2022.11.28.


Image

A szó a latin adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik, mégpedig az eljövetel hármas értelmében: Jézus Krisztus megszületése Betlehemben és második eljövetele az idők végeztével. A harmadik jelentés: Krisztus ma is közeledni akar hozzánk. A négy vasárnap további jelentéssel is bővült: az Úr négy eljövetelét szimbolizálja először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor, amelyre készülnünk kell. A liturgiában az advent színe a lila, kivéve advent harmadik vasárnapját (gaudete vasárnap), amikor szabad rózsaszínt használni.

A fogalom és az ünnep helye

Az egyházi év minden keresztyén egyházban azonos elveket követ. A karácsonyt megelőző negyedik vasárnap jelenti az első adventi vasárnapot, ez az egyházi év kezdete, valamint jelzi a karácsonyi ünnepkör kezdetét is, amely január 6-ig tart. Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja, mindig november 27. és december 3. közé esik.

Az adventus Domini fogalom jelentése: az Úr érkezése, eljövetele. A fogalom több dolgot is jelez. Egyrészt Jézus Krisztus már eljött egyszer a világba: kétezer éve megtestesült. Azt is jelzi, hogy közeledik felénk a karácsony, valamint minden emberrel szeretne találkozni. Van egy jövőbeli dimenziója is az érkezésének: a keresztyének hite szerint Krisztus az idők végén vissza fog térni a földre, hogy megítéljen élőket és holtakat. Advent mindezt összefoglalja és átélhetővé teszi a keresztyének számára.

A középkorban bűnbánattal, imával és böjttel készültek Krisztus születésére a keresztyének. A negyedik században Galliában és Hispániában már bizonyíthatóan ünnepelték, Nagy Gergely pápa (540-604) pedig a hat vasárnapot négyre csökkentette. Minden esetre, ez a reform csak 1000 körül terjedt el teljesen. Az ortodoxoknál is hangsúlyos a bűnbánati jelleg, ott hat hetes az advent.

Az adventi vasárnapok témái

A katolikus egyházban a négy adventi vasárnapnak megvan a maga jelentése. Az első vasárnap Jézus visszajövetelét állítja a középpontba, a második Keresztelő Jánost, de a harmadikon is ő játszik szerepet. Itt a vasárnap sajátos nevet visel: Gaudete! = Örvendjetek!. A negyedik vasárnapot Máriának, az istenszülőnek szentelik a katolikusok.

Az evangélikus egyházban is Krisztus jövetele a hangsúlyos, és érdekes, hogy a negyedik vasárnap színe a rózsaszín, az 1-3. vasárnapé a lila. A negyedik vasárnapon már megjelenik a karácsony „előzetes” öröme.

A reformátusoknál a hit-remény-öröm-szeretet tematikájával találkozunk. A reformátusoknál nincsenek liturgikus színek, így gyakran egyszínűek a koszorú gyertyái.

Az adventi kalendárium

A XIX. században alakult ki az adventi kalendárium szokása. Az első kalendáriumok egyszerű, krétával húzott vonalak voltak, és a gyerekeknek minden nap le kellett törölni egyet a tábláról, jelezve: a napok karácsonyig fogynak Egy másik formája abból állt, hogy képeket ragasztottak fel a falra vagy az ablakra. Az első, igazi, ablakos adventi kalendáriumot 1902-ben nyomtatták. Ma szokás csokoládés adventi kalendáriumot készíteni.

Az adventi koszorú

Az adventi koszorú nem régi „találmány”, és nem is katolikus eredetű, bár ma ők is széles körben használják. A koszorú atyja a német lutheránus lelkész, Johann Heinrich Wichern, aki a belmisszióban (szociális tevékenységek) is aktív volt. 1839-ben készítette az első adventi koszorút, az volt a terve, hogy az általa üzemetetett árvaházak kis lakóival együtt az égő gyertyák segítségével számlálják a karácsonyig hátralevő napokat. Az ő koszorúja eredetileg egy kocsikerék volt, amelyen 24 gyertya égett: négy nagy fehér és 20 kis piros. Minden nap meggyújtottak egyet, így értek el szentestéhez. A fény Jézus Krisztus jelképe, aki mint a világ világossága megszületett karácsonykor. Idővel Wichern koszorújából fejlődött ki a négy gyertyás koszorúnk. A hit-remény-szeretet vasárnapok liturgikus színe a lila a lutheránusoknál is, így ezek a gyertyák is ebben a színben pompáznak. A lila a bűnbánat színe, így az advent eredeti céljára is utal. Ezzel szemben a rózsaszín, amely szintén egy képviselve van egy gyertyával, az öröm jelképe.

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu