Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Igazgatói tájékoztató az iskolanyitásról

2021. április 19 –én az óvodában és az általános iskola 1-8. évfolyamán

2021.04.13.


Image

Kedves Szülők!

1, A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete - a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről – már mindenki számára ismert.

2021. április 19 –én az óvodában és az általános iskola 1-8. évfolyamán (a kisgimi 7. és 8. évfolyamán is) jelenléti/tantermi oktatással folytatódik a tanítás az érvényben lévő járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett. Továbbra is kérem a kedves Szülőket, hogy önmaguk és az adott közösség érdekében csak egészséges, láz- és tünetmentes gyermeket/tanulókat engedjenek el az iskolába. Felelősségteljes együttműködésüket köszönöm. Azok a szülők/gondviselők, akik úgy érzik, hogy gyermekük a tantermi/jelenléti oktatással veszélyezteti önmaga vagy családja egészségét, azok írásbeli kérelemmel fordulhatnak az igazgatóhoz felmentésért. A kérelemben meg kell indokolni a felmentés tényét. A kérelmeket vagy postai úton vagy e-maillen adhatják be. ( titkarsag@szkirg.hu – Palatinus Pál Igazgató, 5630 Békés Petőfi S. u. 11-13.) A kérelmek elbírálásáról Igazgatói határozat születik. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a gyermek/tanuló számara akkor lesz értékelhető és eredményes a tanév, ha teljesíti a tantervi követelményeket!

aNkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát ,b)egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.”

 

2, Órarend

A március 8-án elrendelt on-line órarend megszűnik április 16-án. Az újranyitás után a március 8. előtti órarend lép életbe, és visszatérünk a „régi” órarendszerinti tanításra, így minden órát megtartunk akár jelenléti, akár digitális munkarend szerint tanítunk.

 

3. Napközit, étkezést április 19-től biztosítjuk

Az eddig is étkezőknek automatikusan rendelésre kerül, akik mégsem kérnek a későbbiekben ebédet  legkésőbb április 16. 10,00 óráig jelezzék:

  • Petőfi alsó tagozat, és a gimnázium épületében tanuló diákok Nagy Mátyásnénak ( e-mail:etkezes@szkirg.hu),
  • az óvoda, Rákóczi úti alsó tagozat, Szánthó A. utcai épületekben tanuló diákok pedig Sebestyén Ágnesnek ( tel:30-7188149)

Ezután az ebédrendelése, lemondása az eddig megszokott módon történik.

Vigyázzanak Magukra, jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Köszönöm segítő, támogató együttműködésüket. 

 

2021.04.13.                                              Üdvözlettel : Palatinus Pál, igazgatóKapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu