Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Három elsős osztállyal tervez a Refi

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Óvoda és Kollégium igazgatótanácsa, amely a Békési Református Egyházközség nevében a fenntartói jogok nagy részét gyakorolja, október 6-án egy sor fontos döntést hozott.

2021.10.07.


Image

Hamarosan keretmegállapodás aláírására kerül sor a békési katolikus és baptista közösséggel, valamint a Hit Gyülekezete helyi képviselőivel, ugyanis ezek az egyházi közösségek tartanak hittanórákat a református köznevelési intézményben. A református oktatási törvények olyan egyházaknak engedélyezik a hittanoktatást, akik megállapodást kötnek erről a fenntartóval. Erre a Presbitérium jóváhagyó határozata után kerülhet sor.

Ugyancsak döntöttek arról az igazgatótanács ülésén, hogy a Refi három első osztály indítását tervezi, a leendő tanítók kiválasztása folyamatban van. Szintén indítani tervezik a hat évfolyamos képzést szeptemberben („kisgimi”).

Tíz diák nyerheti el az egyházközség és a Szilágyi László Alapítvány tanulmányi ösztöndíját, amelynek beadási határideje  2021. november 3.

Egyhangú igennel fogadta el a fenntartó az intézmény első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyből kiderül, hogy az iskola gazdálkodása kiegyensúlyozott.

A református óvodából az első évfolyamba való minél nagyobb százalékos átlépés elősegítését célozza az az intézkedési terv, amit az intézmény szakemberei készítettek el, és terjesztettek a fenntartó elé. Az anyag teljes támogatást kapott.

A fenntartó testület zárt ülésen értékelte azoknak a tanulóknak az előmenetelét, akik városi önkormányzati és fenntartói ösztöndíjat kaptak az elmúlt tanévben.

A döntésekről Molnár Máté lelkész és Mucsi András iskolaügyi gondnok, az igazgatótanács két társelnöke tájékoztatott.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu