Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

2024. „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” - Beszámoló

Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés a hetedikeseink számára minden évben különleges alkalom. Miért? A „HATÁRTALANUL” program keretében tanulmányi úton vehetnek részt, amelynek legfőbb célja a közös ünneplés külhoni testvéreinkkel.

2024.03.27.


Image

Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés a hetedikeseink számára minden évben különleges alkalom. Miért? A „HATÁRTALANUL” program keretében tanulmányi úton vehetnek részt, amelynek legfőbb célja a közös ünneplés külhoni testvéreinkkel. Így volt ez az idén is.

 A csoportunk március 10-én indult a több napos kirándulásra, március 15-én pedig Piskin ünnepeltünk.

 A hat nap alatt közel 1600 km-t tettünk meg.

Bízom benne, hogy a résztvevő diákok (32 fő) számára élmény volt az utazás, akik előtte állnak figyelemfelkeltő lesz az írás, a felsőbb osztályoknak pedig tudok még újat mesélni.

Visszatérő kérdésem lesz: „Tudtad-e?” /Minden meglátogatott helyről csupán egyetlen érdekességet szeretnék megosztani./

 

Vágjunk is bele!

Tudtad-e?

Nagyszalonta szülötte Kulin György magyar csillagász is. Egymaga első kisbolygóját 1936. október 13-án fedezte fel. Ideiglenes neve 1936 TG volt, 1979-ben 2242 Balatonra keresztelték. December 11-én történt az első olyan kisbolygó-felfedezése, amely sorszámot kapott, és amelyet Kulin György nevezhetett el. Szülővárosa tiszteletére az 1436 Szalonta nevet adta az égitestnek.

 

Tudtad-e?

Nagyváradi várban 2023. augusztus 28-án állították fel Szent László király mintegy 4 tonnás bronzszobrát. Deák Árpád szobrászművész alkotását egy zimándújfalui műhelyben öntötték ki, majd darabokban szállították a helyszínre. Ezt az indokolta, hogy egyben nem fért volna át a vár kapuja alatt. A szobor lóháton, fején koronával ábrázolja a lovagkirályt, Várad alapítóját.

 

Tudtad-e?

A románok messze földön híres kolbásza, a mícs, ami 3 féle húsból készül: sertés, marha és birkahúsból. (Királyhágón megkóstoltuk)

 

Tudtad-e?

Ady Endre háborúellenes versei honnan fakadtak? A Boncza - kastély (Csucsa) mellett futó vasútvonalon naponta látta Ady, ahogy eufóriás hangulatban, énekelve, zászlót lobogtatva mentek a férfiak az I. világháborúba.

„Mire a falevelek lehullanak, katonáim itthon lesznek”- hangzatos ígéretben hittek. Utána már csak a koporsók hazaszállítását látta a költő.

 

Tudtad-e?

A Tordai- hasadékban futó közkedvelt, függőhidakkal felszerelt túraút végig járása, a hasadék tetején a visszaút a csoportnak a hét legizgalmasabb élménye volt.

 

Tudtad-e?

 Rhédey Klaudia nem más, mint a jelenlegi brit királynő, azaz II.Erzsébet királynő ükanyja. (Rhédei-kastély Erdőszentgyörgy)

 

Tudtad-e?

A szalmakalap díszítéséből a viselő nemzetiségét is be lehetett azonosítani? Az erdélyi magyarok bal oldalt hordták a kalap díszét, míg az erdélyi románok jobb oldalt. Ahogy a mondás is tartotta, csatot, kardot, bokrétát, pipát, bal oldalt, a szíve fölött hordja a magyar. Távolról lehetett már látni így, hogy az illető magyar vagy román, tudták, hogy milyen nyelven köszönjenek egymásnak. (Kőrispatak Szalmakalap Múzeum)

 

Tudtad-e?

Korondon krémmézet is készítenek a helyi méhészek.

 

Tudtad-e?

„Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája bomlott századának” – ez áll Tamási Áron sírkövén a székelyföldi Farkaslakán.

 

Tudtad-e?

Egy bronzból öntött medve ül Gyergyószentmiklós főterének egyik padján.

 

Tudtad-e?

A Gyilkos-tó kialakulásának legendája Fazekas Eszterről, az Ő szerelmi tragédiájáról szól.

Békás-szoros: Európa egyik természeti ritkasága, mely 250 – 300 méter magas szinte függőleges sziklafalaival az egyik legszebb szurdokvölgye.

A nevét a Békás patakról kapta. Ez a patak alakította ki a hegyszorost hosszú idő alatt, ahogyan utat tört magának a mészkősziklákba.

 

Tudtad-e?

Gyergyószárhegyen Bethlen Gábor a Lázár-kastélyban töltötte gyermekkorát testvérével és édesanyjával (Lázár Druzsina).

 

Tudtad-e?

A székelység modern történetének legnépszerűbb, karizmatikus alakja, Márton Áron. 1896-ban született egyszerű paraszt szülők gyermekeként Csíkszentdomokosban. Életútját, munkásságát szülővárosa őrzi a nevét viselő múzeumban.

 

Tudtad-e?

A székelység több mint 1000 éves történelmét megismerhetjük a szépvízi Székely Határőr Emlékközpontban.

 

Tudtad-e?

2019-ben Ferenc pápa aranyrózsát adományozott a csíksomlyói Szűzanyának.

 

Tudtad-e?

A kopjafák (fejfák) szimbólumai sok mindent elárul a halottról. Ha a legfelső rész csúcsos, akkor férfi, ha tulipán akkor nő volt a hantok alatt. Leolvasható a díszekből, hogy az illető mennyire volt vagyonos, mivel foglakozott, milyen vallású volt…

Ma már ezek a hagyományok kezdenek kiveszni, inkább a fafaragó saját díszítési motívumokat használ. (Nyergestető)

 

Tudtad-e?

Madéfalva miért nem Mádéfalva? Mert kölcsönadta az ékezetét a Szárhegynek. J

A madéfalvi veszedelem emlékművön megtalálhatjuk a székelyek ellen elkövetett tömeggyilkosság évszámát a római számok összeadásával.

 

Tudtad-e?

Mini Erély Park található Szejkefürdőn, ahol most már kisvasúton is körbejárhatjuk a kiépített parkot. Bővítése még mindig folyik.

 

Tudtad-e?

1849. június 30-án a segesvári csata előtti éjszakát Petőfi Sándor Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúrián töltötte. Az udvarban lévő körtefa alatt szívesen időzött a költő. Később róla nevezték el a fát. A Szánthó utcai iskolánk udvarán növekvő körtefa oltványa Székelykeresztúrról származik.

 

Tudtad-e?

Bem tábornok nagyon megharagudott Petőfire, amikor 1849. július 1-én meglátta. Többször visszaparancsolta a költőt biztonságos helyre. Az „ágyban, párnák közt” meghalni nem akaró ifjonc nem hallgatott a féltő szóra. Fehéregyházán az oroszok támadása menekülésre kényszerítette a költőt is. Szemtanuk szerint, egy orosz dzsidás hátulról leszúrta. A halottakat egy tömegsírba temetették el. Hogy valóban Petőfi köztük volt-e, azóta sem derült ki. Egy tény, ekkor látták utoljára.  Fehéregyházának a mai napig ez olyan legenda, ami életben tartja a magyarságtudatukat.

 

Tudtad-e?

A Diáklépcső Segesváron 1642-ben épült. A fedett lépcső a vár főterétől a várhegyre vezet. A felsővárost kötötte össze a várhegy legmagasabb pontjával, az evangélikus templom mellett álló iskolával, melyet 1522-ben említettek először források. Az 1849-es átalakítási munkálatok nyomán csupán 175 lépcsőfok maradt az eredeti 300-ból.

 

Tudtad-e?

„Ha elvész a híd, elvész Erdély is” – summázta a csata előtt Bem tábornok. A piski hídért folytatott küzdelem sorsfordító volt, a csata több száz áldozatot követelt a magyar és az osztrák oldalon is, az egyik legnagyobb erdélyi küzdelem volt az 1848–49-es szabadságharcban.

Megtiszteltetés volt koszorút elhelyezni a templomkertben lévő emlékműnél. Büszkén viseltük a kokárdát. Öröm volt, hogy iskolánk képviselőit megszólították, így róhattuk le kegyeletünket.

 

Tudtad-e?

2022. május 22-én Gyulafehérváron avatták fel Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát.

” Vannak, akik "ünnepjavító" módon belekötnek abba, hogy Bethlen Gábor keresztneve Gabriel formában, latinul szerepel a szobron. Pázmány Péter magyarul írta a leveleit Bethlen Gábornak (melyeket többször is Kemény János, a csatatéren meghalt későbbi erdélyi fejedelem, a XVII. századi magyar irodalom klasszikusa vitt el hozzá), de a latin nyelvű címzésben azt írja Pázmány, hogy Dno Gabrieli (Gábor úrnak).”

 

Tudtad-e?

A 15. század közepén, amíg Hunyadi János volt Magyarország kormányzója, felesége, Szilágyi Erzsébet Vajdahunyadon a várban élt. 

 

Elhiszed-e?

Déván a Kőmíves Kelemen balladájának igazságalapját nem tudtuk kideríteni, de a vár máig is áll, megtekinthető.

 

Hallottad-e?

Egy idős bosnyák férfi Vrichonassa György adományozott a helyi ferences rendnek egy Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázoló papírnyomatot. Ö ezt korábban egy olasz kereskedőtől vette és házi oltárnak használta. Ezt a képet egy fakápolnába helyezték. A Máriaradnai kolostor feljegyzése szerint 1695 szeptember 8-án a II. Musztafa oszmán szultán elfoglalta a Maros túloldalán Lippa városát, és a radnai faházakat és a kápolnát felgyújtották. A templomi kegytárgyakat egy helyre vitték és elégették. A papírkép viszont sértetlen maradt, kissé megfeketedett. A hagyomány szerint a tűz olyan nagy volt, hogy égő zsindelyek repültek fel az égbe és ráestek a török sátortáborra felgyújtván és jelentős kárt okozván abban. A legenda szerint a gyújtogatókat a török vezér halállal büntette. Egy török szpáhi elindult, hogy a képet újra megpróbálja megsemmisíteni. A lovának patája viszont beleragadt egy kőbe, leesett és nyakát szegte. A kő ma is látható a templom déli, belső oldalába falazva, benne mélyen egy patkónyomra emlékeztető mélyedés.

 

Utunk utolsó állomása Aradon volt, ahol a Vesztőhelyen megemlékeztünk a Vértanúkról.

Néma főhajtással és a Himnusz eléneklésével róttuk le kegyeletünket a hősök előtt.

 

A visszajelzések alapján a gyerekeknek hatalmas élményt jelentett a kirándulás.

Bízom abban, hogy lehet/lesz folytatása a következő években is.

 

Köszönjük a pályáztató anyagi segítségét!

          Szeverényi Valéria

kísérő pedagógusKapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: csillagfurt@refibekes.hu

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu