Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Tivadari kiránduláson jártak a felső tagozatosok

A Tiszántúli Református Egyházkerület „Örökségünk” pályázati felhívását már korábban megismertük, és a 2021-es jó tapasztalataink után 2022-ben is éltünk a lehetőséggel.

2022.09.19.


Image

Beszámoló

- Mit nyújt a pályázat?

Ingyenes táborozást (szállás, az étkezés, programok biztosítása).

- Mi az, amit az önkéntes kísérőknek vállalni kell?

A gyermekek állandó, 24 órás felügyeletét a tábor időtartama alatt.

A szabadidő megszervezését.

- Mi hárul a szülőkre?

Az utazás költsége.

Bizalom a kísérőkkel szemben.

Szeptember 4-én (vasárnap) ebéd után az iskolánk autóbusza vitt el bennünket (34 gyermek, 4 kísérő) a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében található kis településre, Tivadarba.

A szálláshely elfoglalása után ismertettük a gyermekekkel a házirendet, megbeszéltük a tábori élet szabályait. Vacsora után elsétáltunk a Tisza-partra, majd visszatérve a napot közösségépítő, közösségfejlesztő játékokkal zártuk.

Másnap, hétfőn 42 km-es kerékpártúra várt a gyerekekre és kísérőikre. Reggeli után „nyeregbe” szálltak, és elindult a kis csapat. Az útvonal: Tivadar-Kisar-Fehérgyarmat-Penyige-Kömörő-Túristvándi-Szatmárcseke-Nagyar-Kisar-Tivadar. A túra során a csoport megállt Fehérgyarmaton, ahol a református templom hűvösében hallgatták a vezető információit, Penyigén a Szenke nevű holtág mellett a vízbe fulladt 9 kislányról szóló balladát. Szatmárcsekén a csónakos fejfás temetőben felkeresték Kölcsey Ferenc síremlékét. Nagyaron a Petőfi-fa mellett emlékeztek a költőre.

 Délután 3 óra után érkeztek vissza fáradtan bár, de a szemükben a ragyogó fény, arcukon a mosoly, a „megcsináltam” érzéssel valamennyien. A késői ebéd, majd egy kis pihenő után igyekeztünk felkelteni a gyermekek érdeklődését a kézműveskedés iránt. Színes fonalakból készültek szebbnél-szebb fonatok, karkötők. Voltak, akik a kavicsfestést választották, néhányan a vászonfestés technikájával ismerkedtek. Előkerültek az itthonról vitt játékok is, a tollaslabda, ping-pong, sakk és a „foci” is. A telefonok háttérbe kerültek, nagy örömünkre. J

Kedden autóbuszos kirándulásra vittek bennünket. Cégénydányádon a Kölcsey-Kende Kastély kiállítótermeiben, majd a kastélyparkban kaptunk számos információt, bővíthettük ismereteinket. A néprajzi teremben régi használati eszközökkel, a „sötét kamrában” a vidék állatvilágával ismerkedtünk meg. A madárhangok pedig teljessé tették a látványt.

Vásárosnaményban a Vadászati és Természet Kiállítás termeiben is lenyűgöző látványban volt részünk. Közel 600 négyzetméteren mutatta be tárlatvezetőnk öt földrész vadjait. Beszélt arról, hogy a vadászok legfontosabb feladata, hogy óvják, védjék a rájuk bízott vadállományt, az élőhelyüket, a természeti környezetet. Az egy órás program maradandó élményt nyújtott.

Tákos volt a következő megállónk. A kazettás mennyezetű református templomban annak történetéről, és a ma is működő gyülekezeti életről kaptunk kis ízelítőt, majd a szemben lévő Tájházban csodálhattuk meg a keresztszemes kézimunkákat.

Tarpán a szárazmalomban kapott információk jó alapot szolgáltak a következő napi programelemnél.

A táborba visszaérve a vacsoráig számháborúzással töltöttük el a szabadidőnket. A lassan feledésbe merülő játék nagyon tetszett a gyerekeknek, sokan most játszottak először ilyet.

Szerdán ismét buszra szálltunk, ami Túristvándiba vitt bennünket. Az Öreg- Túron 10 kajakkal indult a vízitúra a megfelelő biztonsági előkészületek, balesetmegelőző oktatás után. Visszatérést követően nagy dicséretet kapott a csoport a fegyelmezett viselkedéséért. A kajakok kitisztítása, helyrerakása után elsétáltunk a vízimalomhoz. Itt bővíthették ismereteiket az előző nap hallottakra építve. Közelről megnézhettük a hatalmas fogaskerekeket, amik hajtják vízkereket, majd be is indították, hogy lássuk működés közben is.

Az utolsó 2 napunk már a táborban telt el, mégis érdekesen, számos program nyújtott élményt a gyerekeknek. Csütörtökön négy önkéntes programszervező érkezett hozzánk. Reggeli után 2 csoportra osztották a gyerekeket. Az egyikben a nemezelés technikájával ismerkedtek és egy tulipánt készített mindenki. Ezt egy kis mozgás követett. A néptánc alaplépéseit sajátították el a gyerekek. A másik csoport ügyességi játékokkal, íjászattal, célba lövéssel, gerelyhajítással töltötte hasznosan az időt.

Ebéd után csoportcsere következett, így senki nem maradt ki egyetlen élményből sem.

Vacsora előtt még elsétáltunk a Tisza-partra, elbúcsúztunk a folyótól olyan módon is, hogy meghallgattuk Petőfi Sándor: A Tisza c. versét. Este a Ki mit tud? nyújtott közös élményt.

Péntek délelőtt sem maradtak a gyerekek program nélkül. Két külsős önkéntes segítségével telt el tartalmasan az idő. Közös imádkozás, éneklés, daltanulás után akadályversenyre került sor. Négy állomáson gyűjtögették pontjaikat a csapatok. Volt, ahol az ügyesség került előtérbe, másik helyen a szellemi képességek. Gyorsan elszaladt a délelőtt.

Mire megebédeltünk, az autóbuszunk is megérkezett. Délután 6 órára érkeztünk meg a kiindulási helyünkre, az iskolánk udvarába.

Elköszönéskor a mosolygós gyermekarcok látványa megerősített bennünket, hogy érdemes volt megszervezni, elvinni őket erre az útra.

Hiszem, hogy ezek a táborok maradandó élményt nyújtanak a résztvevőknek.

A közösségépítés, a kapcsolatteremtés, a tolerancia (az egymás elfogadása, segítése) mellett számos ismeretszerzésre is lehetőség nyílik. Lehet, nem tananyagszerűen, de tananyagokhoz kapcsolódva élményszerűen, megtapasztalva jutnak a gyerekek ismeretekhez, vagy éppen a már meglévő tudásuk megerősítésére, bővítésére is sor kerül.

Érdekességként összeszedtem, milyen „órákon” vettek részt a gyerekek hétfőtől péntekig.

A teljesség igénye nélkül, néhány példa a fentiek megerősítésére.

Hittan (pénteki előadás, tárlatvezetéskor Vásárosnaményban)

Magyar irodalom ( Petőfi, Kölcsey, Móricz Zs., vers, ballada)

Földrajz (folyó, folyószabályozás, holtág, gát, árvíz, kontinensek)

Biológia (madarak, vadállatok, vadgazdálkodás, környezetvédelem, élőhelyek, tápláléklánc)

Történelem (szárazmalom, vízimalom, gőzmalom-ipari forradalom, Tarpa-Esze Tamás)

Fizika (vízkerék meghajtása)

Testnevelés (kerékpártúra, vízitúra)

Technika (fonás, nemezelés, kavicsfestés, keresztszemes hímzés)

Rajz (klasszicista stílus, kazettás mennyezet)

Hon és népismeret (tájház)

Ének (Himnusz, daltanulás gitárkísérettel)

Matematika” óra” nem volt ugyan, de a kis zsebpénzükkel gazdálkodni kellett egy hétig, hiszen a helyi kisboltba naponta átsétáltunk egy kis édesség, innivaló pótlása miatt.

Fontosnak tartjuk még, hogy a résztvevő gyerekeket ki tudtuk mozdítani saját kis környezetükből, az őket egyre jobban befolyásoló digitális világból.

Egy kis ízelítőt kaptak az Észak-alföldi régióból, megismerhettek világviszonylatban is egyedülálló értékeket, amire nekünk, magyaroknak büszkének kell lennünk.

Köszönjük, hogy az iskolabusz rendelkezésünkre állhatott. Köszönjük a sofőr bácsinak a biztonságos vezetést!

Köszönjük a kollégáknak, hogy egy hétig helyettesítettek bennünket!

Nem utolsó sorban, köszönjük az iskolavezetésnek, hogy engedélyezték a táborozást!

Kérjük, amennyiben alkalom nyílik még, továbbra is támogassák ezt a ritka lehetőséget!Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu