Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Új járványügyi protokoll

Szülőknek, Tanulóknak, Pedagógusoknak!

2020.09.30.


Image

LETÖLTHETŐ VÁLTOZAT

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről a 2020/2021-es tanévre

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Jelen tervet a portán, a folyosókon ki kell függeszteni, az osztályfőnöki órákon ismertetni kell a tanulókkal!

SZÜLŐKNEK:

-          A nevelési-oktatási intézmény telephelyeit kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába, óvodába engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola, óvoda zavartalan működését veszélyezteti.

-          A szülőket arra is kérjük, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén, ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

-          Az intézménybe csak az iskolával jogviszonyban álló személyek léphetnek be a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő készülék használata után. A reggeli belépés során az ügyeletes pedagógusok megmérik a beérkező tanulók és munkatársak testhőjét. A jogviszonnyal nem rendelkező személyek csak a vezető előzetes engedélye alapján léphetnek be, szintén a kézfertőtlenítő készülék használatát követően. Szülők a gyermekeket az óvoda és az alsó tagozat esetében csak a hőmérséklet mérési pontig kísérhetik.

-          Egyéb esetekben, ide értve a felső és a középiskolai tagozatot is, szülő az iskola épületeiben nem tartózkodhat.

-          Amennyiben a gyermek/tanuló testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől/tanulótól elkülönítjük és a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük.

-          A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

-          A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

-          Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

-          Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

-          Intézményünk telephelyein csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok tartózkodhatnak.

-          Ügyintézés, ebédfizetés esetén az iskola területére szülő csak maszkban és előzetes kézfertőtlenítés után léphet be. Az épületekben egy időpontban egyszerre csak két szülő tartózkodhat ügyintézés, ebédfizetés esetén.

-          Az iskolabusz igénybe vétele esetén a maszk használata kötelező!

-          Arra kérem az általános iskola 1. – 4. osztályába járó gyermekek szüleit, hogy 2020. október 1-től 2 db mosható, névvel ellátott textil maszkot biztosítsanak gyermekeiknek.

 

TANULÓKNAK:

-          Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek kézfertőtlenítést kell végeznie a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítővel.

-          Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat.

-          Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!

-          Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

-          Használd gyakran a tantermekben elhelyezett kézfertőtlenítőt!

-          A szünetekben a diákok és a pedagógusok az épületen belüli közösségi terekben (folyosó, aula, büfé, könyvtár, ebédlő) kötelesek az orrot és a szájat eltakaró maszkot hordani.

-          Ügyintézés esetén az adott telephely titkárságán, valamint a portán a maszk használata kötelező.

-          A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. A tornatermi öltözők használatára vonatkozó külön szabályokról az első testnevelés órákon a testnevelő szakos pedagógusok adnak tájékoztatást.

-          Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.

-          Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni.

-          Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!

 

-          Meg kell tanulni a köhögési etikettet!

 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,

(beleköhögés, beletüsszentés)

 1. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 2. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni

-          Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!

-          Az egy osztályba járó diákok csak azonos időben mehetnek ebédelni és csak a számukra kijelölt helyre ülhetnek le.

-          Az iskolabusz igénybe vétele esetén a maszk használata kötelező!

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

-          A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek, a diákok egészségi állapotára,  és koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire.

-          A tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

-          Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

-          A dolgozók hőmérsékletét beléptetésnél ellenőrizzük

-          A tanítási órákon, foglalkozásokon, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése tanulónak és pedagógusnak nyomatékosan ajánlott.

-          A pedagógusok, az intézmény dolgozói a közösségi tereken (folyosó, aula, büfé, könyvtár, ebédlő) kötelesek az orrot és a szájat eltakaró maszkot hordani.

-          Ügyintézés esetén az adott telephely titkárságán, valamint a portán a maszk használata kötelező.

-          A testnevelés órákat az időjárás függvényében lehetőség szerint szabad téren tartjuk, a szoros kontaktust igénylő feladatokat mellőzzük.

-          A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél ügyelünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

-          Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében. A szünetekben történő intenzív szellőztetés ellenőrzése az ügyeletes tanárok feladata.

-          Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást” álláspontot képviseli. Kérjük ennek tudomásul vételét.

-          A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás, kézfertőtlenítés).

-          Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)

-          Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak!

-          Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!

-          Digitális munkarendre átállás estén a DISCORD-ban tartandó online órák tartását javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a DISCORD és a Kréta rendszeren keresztül történik!

-          Az iskolabusz igénybe vétele esetén a maszk használata kötelező!

 

 

TAKARÍTÓKNAK:

-          Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.

-          Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!

-          A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a fertőtlenítő takarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítása;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása;
 • játékok, sporteszközök tisztítása;
 • radiátorok, csövek lemosása;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítása;
 • szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése.

-          Műszaki vezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!

-          A szociális helyiségekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőségeket antibakteriális folyékony szappannal. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.

-          A teakonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése!

-          Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,

 • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók),
 • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
 • mosdók, WC-k, ajtókilincsek tisztítását, fertőtlenítését minden szünet után el kell végezni, valamint a kézfertőtlenítők mennyiségét ellenőrizni,
 • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek,

-          A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni és elvégezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

-          A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).

-          A tisztítószereket a gyerekektől elzárva kell tárolni.

-          A takarítási naplót pontosan kell vezetni.

 

 

TORNATERMEK HASZNÁLATA

Belépés, benntartózkodás

-          A testnevelő tanáriban csak a testnevelő kollégák tartózkodhatnak, lehetőleg nem egyszerre.

-          Az öltözőkbe és a tornaterembe csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be, valamint akik erre igazgatói engedélyt kapnak

-          Meghatározott haladási útvonalat jelöltünk ki mind a leány öltőzőkben, mind a tornateremben öltöző fiúk számára.

-          Az öltözőkbe belépni, ill. az iskola bármely részén tartózkodni csak a szájat és az orrot is takaró, az orrnyeregre illeszkedő maszkban szabad.

-          Be-és kilépéskor a kézfertőtlenítést a testnevelő kollégáink ellenőrzik a bejáratoknál elhelyezett virucid hatású fertőtlenítőszerrel.

-          Fontos a rendszeres, alapos, meleg vizes kézmosás, a mosdókban kihelyezett fertőtlenítő szappannal (különösen a tornaterembe és öltözőkbe történő belépést követően, étkezés előtt és után, wc használat után, óraközi szünetekben).

-          Köhögés és orrfújás papír zsebkendőbe végzendő. Papír zsebkendőt használat után azonnal a szemetesbe kell dobni.

-          Nem megengedett a puszi és az ölelés a tanulók között sem. Kerülni kell a kézfogást.

-          Testnevelés órák előtt és után a tanulóknak az öltözőket csak az átöltözéshez szükséges legrövidebb ideig szabad használni.

-          A zuhanyzókat öltözőké alakítottuk, ahol az osztályok lány tagjainak öltözése megoldott.

-          A tornaterem fiú öltözővé alakult, ahol a tornapadokat jelzésekkel láttuk el a megfelelő távolság betartásának segítése érdekében.

-          Az öltözőkben és a tornateremben a testnevelés órára készülő tanulókon kívül más nem tartózkodhat.

-          Egymás használati tárgyait (különösen a maszkokat, ruhaneműket, kozmetikai szereket, fésűt, törölközőt) használni tilos

-          Takarítóink és testnevelőink rendszeresen fertőtlenítő takarítást végeznek(kiemelten a padok, asztalok és székek, az ajtó-és ablakkilincsek, a villanykapcsolók, a korlátok, a csapok, a mellékhelyiségek, a tornaterem és az öltözők, valamint a padlófelületek esetében).

-          A szappantartókat folyamatosan virucid hatású fertőtlenítő szappannal töltjük fel.

-          A csapok mellett mindig van papír kéztörlő.

-          A szemetes edényeket rendszeresen ürítjük.

-          A tornateremben és az öltözőkben egyes osztályok, csoportok után az ott órát, foglalkozást tartó pedagógusok, oktatók fertőtlenítik a használt sportszereket.

-          Óraközi szünetekben szellőztetni kell a helyiségeket.

-          Testnevelés órákon egymástól távolabb kell mozgatni a tanulókat és kerülni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

-          Testnevelés órán a 3 m-es védőtávolság és a meghatározott alakzatok használata ajánlott. (folyamatosan felhívni a tanulók figyelmét ennek betartására!) Ennek hiányában, a felmentett tanulóknak maszk viselése a vonatkozó miniszteri ajánlás szerint kötelező.

-          Gyakorlati testnevelés óra a tornateremben nem ajánlott, elméleti órák tartása csak a megfelelő szabályok betartásával lehetséges.

-          Óraközi szünetekben az öltözök és a tornaterem csak tanári felügyelettel használható, kerülni kell a csoportosulást.

-          Bármilyen iskolai program, rendezvény, a tornateremben csak a hatályos rendelkezések maradéktalan betartása mellett kerülhet megrendezésre.

-          Iskolánkban tanítási időn kívüli sportfoglalkozások, szakkörök elmaradnak.

 

Minden itt nem részletezett kérdésben az Operatív Törzs, az EMMI ajánlásai, a fenntartó utasításai és a vonatkozó rendelkezések alapján járunk el.

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.

 

 

Békés, 2020. szeptember 29.

 

                                                                                   Palatinus Pál

                                                                                       igazgatóKapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu