Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Október 6. hőseire emlékezünk

Példaként tekinthetünk azokra a katonatisztekre, akiket 1849-ben végzett ki az osztrák megszálló hatalom.

2020.10.06.


Image

1849. október 6-án, az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc tizenkét tábornoka – Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly – és egy főtisztjeLázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon. Haynau tábornok, az osztrák csapatok vezére nem tudta feldolgozni, hogy a magyar honvédség nem az osztrákok, hanem az orosz túlerő előtt tették le a fegyvert Világos mellett. A magyarok ezzel sosem ismerték el, hogy Ausztria legyőzött bennünket. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy külső emigrációba. A tábornokok kivégzése azért fájó, mert gyilkosokként felakasztották egy részüket, pedig a katonatiszteket nem volt szokás kivégezni: ők parancsot teljesítettek. Azok, akik osztrák csapatok előtt adták meg magukat, „kegyelemből” golyó által lettek kivégezve. Az aradi vár mellett elásott holttesteket később temették újjá. Azért október 6-át választotta Haynau a kivégzés időpontjául, mivel ezen a napon volt az 1848-as második bécsi forradalom, amikor a tömeg felakasztotta Latour hadügyminisztert. A magyarokat lázadóknak tartó osztrák hadvezetés véres bosszút esküdött. A mártír tábornokok példaképek számunkra hazaszeretetből, szabadságszeretetből, hűségből és bátorságból. A magyar szabadságért harcoltak, mert magyar szívük volt, bár többségük nem magyar nemzetiségűként látta meg a napvilágot.

Damjanich János tábornok imája a kivégzése előtt, amelyet feleségéhez eljuttatott levélében fogalmazott meg.

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu