Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Három első osztály indul a Szegediben!

Bemutatkoznak a Szegedi Kis István Református Általános Iskola tanítói, akik 2019 szeptemberétől szeretettel várják az iskolába lépő gyermekeket!

2018.11.12.


Image

Gion Márton – Kutyik Ilona

Gion Márton vagyok, tizenhat éve egyengetem a rám bízott tanulók iskolai pályafutását tanító bácsiként, fociedzőként.

Úgy érzem, eddig minden tanítványommal, és szüleikkel is megtaláltam a közös hangot, azóta is bizalommal fordulnak felém. Cserébe fegyelmezett, ugyanakkor családias, barátságos, vidám légkörben igyekszem átadni a tanulás örömeit a gyerekeknek, sok játékkal, mozgással.

Célom, hogy az osztályomba járó tanulók képességeit kibontakoztassam, saját adottságaikat figyelembe véve. Törekszem arra, hogy minden gyermeknél megtaláljam azt a területet, amiben megmutathatja tehetségét, hogy a sikerélmények birtokában, a saját magukba vetett bizalommal legyenek képesek az előttük álló nehézségekkel, kihívásokkal is megküzdeni.

Reményeim szerint az alsó tagozaton megszerzett tudásalapra tudnak majd építkezni a felsőbb évfolyamokon, valamint egész életük során.

Szeretettel várom a hagyományos értékrendet fontosnak tartó családok gyermekeit!

 

Kutyik Ilona vagyok, 37 éve dolgozom pedagógusként, az utóbbi években délutános tanítóként. A hosszú évtizedek alatt nagyon sok öröm és siker ért, a „csemeték” mosolya megszépíti mindennapjaimat.

Pályám során kiemelt törekvésem, hogy minden gyermekben megtaláljam a tehetséget, és naponta sikerélményekkel gazdagodva, kiegyensúlyozottan, bátran és magabiztosan végezzék a rájuk váró feladatokat.

Számomra legfontosabb a családias hangulat, a gyerekek szeretete. Arra törekszem, hogy tanítványaimmal vidám, de fegyelmezett légkörben elsajátíttassam azokat az értékrendeket, amellyel boldog, becsületes felnőttekké válhatnak.

 

Gyarakiné Tomasovszki Janina - Vighné Petneházi Eszter

 

Gyarakiné Tomasovszki Janina vagyok, tanítói oklevelemet 1996-ban szereztem, a békéscsabai tanítóképző főiskola tanító-informatika műveltségterületén. 2010-ben végeztem Debrecenben mozgásfejlesztő pedagógusként, majd 2013-ban szakvizsgáztam, a Szent István Egyetem tehetségfejlesztő pedagógus szakán.

         Munkám során nagyon fontosnak tartom a gyerekek életkori sajátosságainak, illetve az egyéni képességeinek, fejlettségüknek a figyelembe vételét, mind a tanulásban, mind az egyéb tevékenységekben.

         Fontos, hogy a gyerekek játékosan, közvetlen tapasztalatszerzéssel, eszközök segítségével jussanak el a tantárgyak készségszintű elsajátításához, igyekszem minden érzékszervüket bevonni az ismeretszerzésbe, hiszen így könnyebb a tanulás, és tartósabb a megszerzett tudás.

         Nagyon figyelek az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. A tanítási órákon nagyon sok mozgással kísért mondókát, verset tanulunk, többször felállunk, tornázunk, mozgunk, lazítunk, olyan - többnyire fejlesztő - mozgást végzünk, amely segíti az olvasás, írás, számolás sikeresebb elsajátítását.

         Célom, hogy felkeltsem a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését a világ csodái, ismeretei iránt, és 4. osztály végére egy olyan biztos, készségszintű tudáshoz jussanak, amire a felső tagozat is építhet.

 

Vighné Petneházi Eszter vagyok, tanítói diplomámat 2007-ben szereztem, testnevelés műveltségterületen, azóta tanítok iskolánkban.

Több évig osztálytanítóként is dolgoztam, az alsó tagozaton évekig vezettem tömegsport foglalkozásokat, a felső tagozatos és gimnazista diákok részvételével pedig színi szakkört. Eddig szerzett tapasztalataimat igyekszem beépíteni a mindennapi munkámba.

A leendő kis elsősöknek testnevelést és éneket fogok tanítani, emellett segítem őket a délutáni felkészülésben. Mindent megteszek azért, hogy a tanulók a délelőtt tanított tananyagot a délutáni gyakorlások során könnyebben elmélyítsék, elsajátítsák.

Igyekszem őket játékosan, dalokkal, mondókákkal kísért mozgással motiválni, és utat mutatni számukra, hogy az önálló tanuláshoz olyan tanulási technikát válasszanak, melynek alkalmazásával maradandó és hatékony marad az új ismeretanyag a későbbiekben is.

 

Kovács Andrea - Székely Edit

Kovács Andrea vagyok, 25 éve dolgozom pedagógusként. A gyermekem is ebben az iskolában kezdte meg az első osztályt, és jelenleg is itt tanul. Így mint szülő teljesen át tudom érezni az óvodából az iskolába való átmenet nehézségeit.

Nagyon fontosnak tartom, ennek az időszaknak a megkönnyítését. Hiszem és vallom, hogyha a gyermek jól érzi magát az iskolában, akkor szívesen végzi el a feladatait. A jó hangulat és az összhang megteremtésének alapja a játék, a játékosság, ezért az átmeneti időszakot játékos feladatok köré építem majd. Ilyen például a mesehallgatás, mert a mesék oldják, vigasztalják, megnyugtatják a gyermekeket. A mozgásos énekes mondókák fejlesztik a memóriát, a szókincset, szórakoztatnak és kikapcsolnak.

Célom, hogy meghitt, biztonságos kapcsolatot teremtsek magam és a gyermekek között.

A párommal iskolaotthonos rendszerben fogunk dolgozni. Ő a matematika, én pedig a magyar nyelv és irodalmat fogom tanítani. Ennek az oktatási formának a nagy előnye, hogy a délelőtti munkát délután is tudom folytatni, illetve magam tudom beosztani az időmet, és arra tudom fordítani, amire éppen szükséges.

Felváltva fogunk dolgozni délelőtt és délután. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, hisz különböző képességű tanulók más tempóban haladnak. Fontosnak tartjuk a tehetség kibontakozásának elősegítését, ezért tehetségfejlesztő foglalkozásokat is szeretnénk tartani.

Szeretettel várunk minden leendő kisdiákot!

Mottóm: „Annak tanul a gyermek, akit szeret és elfogad”.

 

Székely Edit vagyok, leendő elsős tanítóként szeretnék bemutatkozni. 2013-ban szereztem diplomát Szarvason, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar tanító szakán. A főiskolán a testnevelés és sport műveltség területet választottam, mellyel a testnevelést 6. osztályig taníthatom.

Általános és középiskolai tanulmányaimat is refis diákként végeztem, diplomám megszerzése után is kötődve régi iskolám szellemiségéhez, immár 6. éve dolgozom intézményünkben.

Tanítási óráimon vallom, hogy a jó kedvvel végzett tevékenység, eredményes tanuláshoz vezet. Munkám során, figyelembe veszem a gyermekek egyéni képességeit, és segítem őket a helyes tanulási szokásrend elsajátításában.

Több tanórán kívüli programmal is szeretnénk tanító párommal a gyerkőcök hétköznapjait színesíteni. Például: színházlátogatások, kézműves foglakozás, valamint sportfoglakozásokon való részvétel.

Munkám során folyamatosan keresem a kihívásokat, az új lehetőségeket, szakmai továbbképzéseket.

Fontosnak tartom a gyermek, a szülők és az iskola hármas egységét, hiszen az együttműködés megkönnyíti az utat a legjobb eredmények eléréséhez.

Pedagógiai hitvallásom: „A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”  (Rudolf Steiner)

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867