Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Bemutatkozik régi tanárunk, új feladatban

A nyelvektől a természettudományokig. A Szegedi Kis István Református Gimnázium munkatársa, Köteles Zoltán három nyelv tanára, de jelenleg természettudományi képzésben is részt vesz: földrajztanári diplomáért dolgozik.

2020.09.04.


Image

Köteles Zoltán tanár sokoldalú egyéniség: nyelveket és katolikus hittant tanít, osztályfőnök szakgimnáziumi (most már technikumi) képzésben és jelenleg is tanul: földrajz szakra jár Debrecenben. Latin és német szakos diplomája mellett egy spanyoltanári oklevelet is szerzett évekkel ezelőtt és idén tavasszal érettségizett az a csapat, ahol elkezdte a spanyol oktatását. Tapasztalatai szerint a 9-10. évfolyamon nagy a lelkesedés, de ahogy közeledik az érettségi és a teher nő, letesznek sok mindent a diákok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szelektálnak és ami nem érettségi tárgy, az háttérbe szorul. A kezdeti spanyolos csoportban volt lemorzsolódás is. A 10 fős végzős csoportból 3-4 olyan érdeklődő volt, aki végig kitartott, ketten nagyon ügyesek voltak. Aki intenzíven spanyolt tanult, az a nyelv és kultúra iránt érdeklődött. A spanyol a sporthoz, zenéhez hasznosítható, jobban lehet követni az illető sztár anyanyelve ismeretével a karrierjét. A zene és a dallamosság vonzó a gyerekeknek, a rádióban is fel-feltűnik egy zeneszám, kérdik, hogy miről szól.

Ebben a tanévben már földrajzot is tanít Köteles Zoltán.  „Alapvetően nyelvszakos vagyok, a nyelvre eszközként tekintettem. Az idegen nyelv újabb és újabb kapukat nyit a világra, minden érdekel, ami a társadalomban zajlik. A földrajzban is a társadalmat leíró részek érdekelnek, emiatt is kezdtem bele.” A latin nyelv oktatása most szünetel a gimnáziumban, de fordít, így benne marad a gyakorlatban a tanár úr. A földrajz tanulását a Debreceni Egyetemen intézményi támogatással kezdte el, mivel nincs földrajzos gimnáziumi tanár, ezt a feladatot óraadóval látják el. Az új NAT-ban is változik a földrajz helyzete, felső tagozaton és gimnáziumban csökken, a technikumban 10-12. évfolyamban van a közgazdasági ágazaton földrajz. 11. évfolyamon fakultációt kell választani, aki nem választ természettudományos faktot, az egy plusz természettudományos órát kap. Debrecenben két éves mesterképzést végez. Elmondása szerint a tanárok nagyon rugalmasak a képzésben, sokat kell tanulni, de figyelembe veszik, hogy van fő munkahelyem is. Köteles Zoltán így fogalmaz: manapság sok oldalúnak kell lenni és több lábon kell állni egy pedagógusnak is.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu