Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

A 2019/2020-as tanév végzős tanulói közül a Békési Öregdiákok Egyesületének Díját

Bimbó Levente Péter és Szilágyi Gábor 12. B osztályos tanulók kapták meg.

2020.09.01.


Image

Bimbó Levente Péter első osztályos kora óta, azaz tizenkét éve iskolánk tanulója. Békési református családból származik. Varrónő édesanyja és asztalosmester édesapja három gyermeket nevelnek.

Levente tanulmányi eredményei kimagaslóak, mindegyik tanévet jeles bizonyítvánnyal zárta. Minden tantárgyból igyekezett a maximumot nyújtani, leginkább a természettudományok érdeklik. Kedvenc tantárgya a kémia, amelyre a világ megismerésének eszközeként tekint. Ebből a tárgyból tett emelt szintű érettségi vizsgát - jeles eredménnyel. Kötelességtudó, feladatait legjobb tudása szerint teljesítette, szorgalma példaértékű. Német nyelvből középfokú komplex típusú nyelvvizsgát és előrehozott érettségi vizsgát tett. Érettségi eredményének átlaga 4,8. Három tanévben is elnyerte Békés város középiskolai ösztöndíját.

Mind tanórákon, mind tanórákon kívül példamutatóan viselkedett. Önként vállalt feladatokat, az osztály által adott műsorokban mindig szerepelt, a különféle rendezvények aktív közreműködője volt. Tanáraival és társaival is udvariasan, segítőkészen viselkedett. Az osztályközösség tagjai bármikor számíthattak rá, örömmel segített mindenkinek. Fegyelmezettsége és tisztelettudó viselkedése osztálytársai számára követendő mintaként szolgáltak.

Levente felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kémia alapszakán kezdi meg, majd tervei szerint ennek elvégzése után vegyész mesterszakon fogja folytatni.

 

 

 

Szilágyi Gábor első osztályos kora óta, azaz tizenkét éve iskolánk tanulója. Gimnáziumi tanulmányai alatt a tanéveket jeles eredménnyel zárta, kiemelkedő képességekkel rendelkezik. Békési református család legnagyobb gyermeke. A békési református gyülekezet konfirmált, aktív gyülekezeti életet élő tagja.

Számtalan tanulmányi versenyen vett részt. A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny megyei döntőin minden évben az első három helyezett között végzett. 2019-ben másodmagával ő képviselte Békés megyét a győri országos döntőn. Megyei második helyezésének köszönhetően ebben a tanévben is lehetőséget kapott volna erre, de sajnos a verseny a járványhelyzet miatt elmaradt. Az IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY megyei döntőjén 2018-ban harmadik, 2017-ben és 2020-ban negyedik helyezést ért el. Az Áprily Lajos Alapítvány és a budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium által 2019-ben megrendezett 25. Áprily Lajos Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjén ezüst minősítésben részesült. Ebben a tanévben amiskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon által a Kárpát-medence magyar református középfokú intézményeinekmegrendezett szavalóversenyen ezüst minősítésben részesült.Versmondásával nem csak a versenyeken aratott sikereket, az alkotás elsődlegességének alárendelt szavalatai a városi és iskolai ünnepségek, rendezvények közönségét is rendre megérintették.

Előrehozott érettségi vizsgát tett a 11. évfolyam végén német nyelvből jeles eredménnyel. Középfokú komplex típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Emelt szintű érettségi vizsgát tett történelem tantárgyból jeles eredménnyel. 

Gábor azon kevesek közé tartozik, akiknek az eredményes tanuláson kívül a közösségi munkára is volt ideje és ereje. Meghatározó tagja volt a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom iskolai egységének, ezzel hozzájárult iskolánk református szellemiségű közösségének építéséhez.

Érdeklődése széles körű. Egyik érdeklődési területe a zene, 12 éve játszik trombitán. A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar fellépésein gyakran láthatjuk megyei, városi rendezvényeken. Érdekli a média világa is. Tagja volt az iskolarádió stábjának, illetve részt vett a SÉTA médiapedagógiai programban, amelynek köszönhetően megjelentek írásai a Békés Megyei Hírlapban és online portálokon. A sportok közül a szablyavívás áll hozzá közel. Két évig tagja volt a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai tagozatának, és hozzájárult ennek a tradicionális magyar harcművészetnek a megőrzéséhez.

A diákság elismert tagja, a közösségért végzett tevékenységével példát mutat kortársainak, széles körű műveltsége követendő mintaként szolgálhat a diákság számára. Rendkívül határozott egyéniség. Humora számos esetben szerzett örömteli pillanatot pedagógusainak és osztálytársainak. Nyílt, őszinte és tiszta lelkű ember. 

Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem régész szakán kezdi meg.Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu