Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

Beiskolázási tájékoztató 2021/2022-es tanévre

2020.12.07.


 

 

 

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

OM: 028456

Felvételi tájékoztató a hatodikos és nyolcadikos diákok számára a 2021/2022-es tanévre

Hit, tudás, szeretet

  

Az általános iskolai hatodikos, valamint nyolcadikos diákok és szüleik mindinkább közelebbinek és egyre sürgetőbbnek tartják a pálya- és iskolaválasztás meglehetősen fontos döntését. Így november táján a kínálat sokfélesége tovább nehezíti a választást. Középiskolák egész sora juttatja el prospektusait, internetes bejegyzéseit, szórólapjait az érintettekhez, keresi fel őket kiállításokon, szülői értekezleteken. Bízom benne, hogy összeállított felvételi tájékoztatóink segítik az érdeklődőket a sikeres választásban.

 

Iskolának rövid bemutatása

Az iskola 1552 óta a város és a környék meghatározó tanítási központja, Békés megye egyetlen református középiskolája. Intézményünk az évszázadok során mindig alkalmazkodott a változó korok követelményeihez, és a fejlődés lehetőségeit igyekezett megragadni. Egyházi fenntartás alá 1992 óta tartozik ismét.

Iskolánk vonzáskörzete Békés városra és környékére, a békési Egyházmegyére és az egész Tiszántúlra kiterjed. Sajátos helyzetünknél fogva, és hagyományainkhoz ragaszkodva nemcsak a református fiatalság nevelését, oktatását vállaljuk, hanem más felekezetek fiatalságának egyházi szellemben történő nevelését is, mind az általános, mind a középfokú oktatásban.

 

Miért a „Szegedi”?

 • Családias, bizalom teli légkört biztosít.
 • Alaposan felkészít a közép és emelt szintű érettségi vizsgára.
 • Keresztyén értékrendet közvetít.
 • A középiskolai tanulóink egy része ösztöndíjban részesül.
 • A technikumi képzés többféle szakmai képzettség megszerzését teszi lehetővé és havi rendszerességgel ösztöndíjat is biztosít.
 • Korszerű európai nyelvtudás és középfokú, valamint felsőfokú nyelvvizsga szerezhető meg.
 • Eredményes, sikeres sportcsapatok működnek.
 • Kiváló munkát végző iskolai diákönkormányzatunk számtalan programot szervez. Iskolánkban pezsgő a diákélet.
 • Minősített gimnáziumi leánykórusunk tagjaként részese lehetsz egy vidám kis csapatnak.

 

Intézményi felvételi követelmények

 • Felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik
 • Az elbírálás és a rangsorolás a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika és történelem tantárgyak 5.-7. évfolyam év végi és a 8. osztály félévi eredményének átlaga alapján történik.
 • A jelentkezőknek előzetes időpont egyeztetés alapján motivációs elbeszélgetést tartunk.

 

Induló képzéseink

Gimnáziumi képzés

 1. 1.      Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés (0001 kód)
 • A képzés ideje 4 év, melynek célja az általános műveltség megalapozása, sikeres érettségi vizsgára való felkészítés, a felsőfokú oktatás ismereteinek megalapozása és a továbbtanulás segítése.
 • Ezt a képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott elképzelésük arról, mit is szeretnének csinálni a gimnázium után, milyen irányba szeretnének továbbtanulni.
 • A diákok a tantárgyakat a megszokott gimnáziumi óraszámban, magas színvonalon tanulják, így a pályaválasztás és a továbbtanulás a képzési idő végéig minden irányban nyitott.
 • Emelt óraszámú nyelvoktatást biztosítunk az első idegen nyelvből 9-10. évfolyamon heti 4 órában, 11-12. évfolyamon heti 6 órában. A négy év alatt megszerezhetők a középfokú (a haladó csoportban akár felsőfokú) nyelvvizsgához szükséges ismeretek.
 • Két idegen nyelv oktatása folyik minden évfolyamon. Második idegen nyelvként választható a német és a spanyol nyelv.
 • 11-12. évfolyamon biztosított heti 4 órában az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés.
 • Az idegen nyelvek, informatika és matematika tantárgyak oktatása képesség szerinti csoportbontásban történik.

 

 1. 2.      Köznevelési típusú sportiskolai képzés (0002 kód)
 • A képzés ideje 4 év, melynek célja az általános műveltség megalapozása, sikeres érettségi vizsgára való felkészítés, a felsőfokú oktatás ismereteinek megalapozása és a továbbtanulás segítése.
 • Ezt a képzést a sportot szerető, a sport iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk, akik testnevelési egyetemre, tanári, rekreációs, sportszervezői pályára készülnek.
 • A képzés célja a külső egyesületekben sportoló tanulók számára lehetővé tenni a tankötelezettség teljesítését, eközben maximálisan támogatni a sportolói életformát.
 • Kiemelten támogatott sportágak: kézilabda, kosárlabda, atlétika, labdarúgás, kajak-kenu
 • Emelt óraszámú nyelvoktatást biztosítunk az első idegen nyelvből 9-10. évfolyamon heti 4 órában, 11-12. évfolyamon heti 6 órában. A négy év alatt megszerezhetők a középfokú (a haladó csoportban akár felsőfokú) nyelvvizsgához szükséges ismeretek.
 • A gyakorlati képzés mellett a sport elméleti órák biztosítják az emelt szintű érettségi vizsgára való sikeres felkészülést.
 • Két idegen nyelv oktatása folyik minden évfolyamon. Második idegen nyelvként választható a német és a spanyol nyelv.
 • Az idegen nyelvek, informatika és matematika tantárgyak oktatása képesség szerinti csoportbontásban történik.
 • Biztosított az edzésekhez igazított rugalmas órarend, valamint felzárkóztató foglalkozások a versenyek miatt elmaradóknak.

 

 1. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés (0003 kód)
 • Tehetségfejlesztő, tehetséggondozó osztály.
 • A képzés ideje 6 év.
 • A tanítás szempontjából az az előnye, hogy hat év van ugyanarra a tananyagra, amit másoknak négy év alatt tanítanak meg, ebből kiindulva sokkal részletesebb információkat kapnak a diákok.
 • A hat évfolyamos képzés keretében a tananyag eloszlása egyenletesebb, és elkerülhető, hogy ugyanazt kétszer (egyszer alacsonyabb szinten általánosban, majd még egyszer, másképp rendszerezve középiskolában) tanulják meg a gyerekek, itt a fogalmak tartalmának fokozatos bővítése  a cél.
 • Az óraszám itt sem magasabb, ugyanakkor a tananyag bizonyos átrendezése lehetővé teszi, hogy a gyerekek mélyebb ismereteket szerezzenek, és  tehetséggondozó programokban is részt vegyenek.
 • Emelt óraszámú nyelvoktatást biztosítunk az első idegen nyelvből 7-10. évfolyamon heti 4 órában, 11-12. évfolyamon heti 6 órában. A hat év alatt megszerezhetők a középfokú és a felsőfokú nyelvvizsgához szükséges ismeretek.
 • 11-12. évfolyamon biztosított heti 4 órában az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés.
 • Az idegen nyelvek, informatika és matematika tantárgyak oktatása képesség szerinti csoportbontásban történik.

 

Technikumi képzés

 1. 4.      Gazdálkodás és menedzsment ágazat
 • Ezen az ágazaton a technikumi képzés tanulmányi ideje 5 év, ami a képzés befejezésével, érettségi vizsgával és szakmai végzettség megszerzésével zárul.
 • A szakmai képzés során gazdasági és jogi alapismereteket, vállalkozások működtetésének ismereteit, kommunikációt, digitális alkalmazásokat, gazdasági számításokat tanulnak a diákok.
 • Az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés eleje ágazati alapozó képzésről szól, amely időtartama két év. Az alapozó képzés egy gyakorlatorientált ágazati alapvizsgával zárul, majd a képzés második szakasza már a konkrét szakmára vonatkozó ismeretek átadásáról szól.
 • Matematikából, magyarból, történelemből a 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesz a tanuló, majd a 13. évfolyam végén kerül sor az idegen nyelvi érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára.
 • A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga – emelt szintű vizsgaként – beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Az itt végzettek jelentős előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során.
  • Megszerezhető szakképesítések:
   • Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző (0004 kód)
   • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (0005 kód)

 

Lehetőségek

 • Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
 • Folyamatos versenyfelkészítés szakkörök keretében
 • Képesség szerinti csoportbontás, differenciált tanítás
 • Lemaradóknak felzárkóztató foglalkozások szervezése
 • Emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés fakultáció keretében heti 4 órában a gimnáziumi képzésben
 • Vizsgafelkészítő partnerintézménye vagyunk a LanguaugeCert Vizsgaközpontnak, így a diákoknak ingyenes próbanyelvvizsga lehetőséget biztosítunk
 • A sajátos nevelési igényű; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal szakképzett fejlesztőpedagógusok foglalkoznak
 • Ifjúsági lelkész és iskolapszichológus segíti a diákok mindennapjait
 • Kollégiumi ellátás biztosítása vidéki tanulóknak

 

Felvételi eljárás legfontosabb időpontjai

 • 2021.01.23.: Központi írásbeli vizsga
 • 2021.02.19.: Felvételi lapok benyújtásának határideje.
 • 2021.03.22-23.:Módosító időszak.
 • 2021.04.30-ig.: A szülőket kiértesíti a középiskola a felvételi eredményéről.

 

Elérhetőségeink a további tájékozódás érdekében

 • Intézmény címe: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 11-13.
 • Intézmény honlapja: www.refibekes.hu
 • Telefon: 66/411-867
 • Emailcím: titkarsag@szkirg.hu

 Kapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@szkirg.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó
Telefon: 66/411-438
Email: ovodajantyik@gmail.com

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes:
Intézményegység vezető: Tyukodi Marianna
Telefon: 66/411-867